Povijest mornarskoga kaputa

BN 221
| 31.1.2020


Zbog čega privlačnost baš tog osobitog kroja? Zašto baš svake jeseni u prodaju dolaze nebrojene varijacije na istu poznatu temu? Ukoliko pogledamo u prošlost, vidjet ćemo da popularnost mornarskoga kaputića seže dublje od sezonskog trenda

Povijest dolamice, odnosno mornarskoga kaputića duboko je ukorijenjena u vojno i mornaričko okruženje, a početkom devetnaestog stoljeća tadašnja pomorska velesila Nizozemska prva je njima opremila svoje pomorce. Ime na engleskom – peacoat – dolazi od nizozemske riječi "pije” koja se koristi kako bi opisala kaput napravljen od grube vunene tkanine.

Iako se Nizozemcima priznaje da su prvi stvorili mornarski kaputić, Britanci su bili ti koji su ga učinili popularnim odjevnim predmetom. Britanska mornarska inačica bila je dizajnirana slično, a bila je namijenjena prvenstveno mornaričkim dočasnicima. Kaput je zatim prešao Atlantik i pronašao svoju namjenu kao dio opreme "reefera” američke mornarice i mornara koji su imali zadaću penjati se po brodskim konopima i jarbolima.Zajednički razlog za opremanje dolamicama koje su sve tri mornarice imale, bila je potreba za izdržljivim odjevnim predmetom koji trpi jaku kišu, vjetar i niske temperature, kojima su mornari neprekidno bili izloženi na moru.

... (više uz pretplatu)