Povijesni brodovi: Uvod u bitku kod Visa 1866. godine

BN 174
| 1.3.2016 | Piše:
Andrej Mekota
| Foto:
Andrej Mekota


Austrija je uspjela ugušiti pobunu i vratiti Serenissimu pod svoje okrilje na još neko vrijeme, ali ta je revolucija pokazala da Venecija više nije sigurna kao glavna pomorska baza, i da se ne mogu osloniti talijanski kadar koji je do tada dominirao u redovima njene mornarice

Ove, 2016. godine obilježavamo 150 godina od Viškog boja. Ova značajna pomorska bitka između talijanske i austrijske mornarice ušla je u povijest pomorskih ratovanja kao prva bitka flota oklopnjenih brodova. U njoj je staro – novo oružje udar kljunom ponovo aktualizirano i pokazalo se odlučujućim za pobjedu austrijske mornarice. Ovakav ishod bitke naveo je brodske konstruktore i ostale odgovorne za razvoj ratnih mornarica, da još godinama grade nove brodove s dugačkim i snažnim kljunovima.

Bitka je bila značajna i za kasnije događaje na Jadranu. Nakon ovog poraza Talijani sve do Velikog rata nisu više pokušavali vojno zauzimanje teritorija na istočnoj obali Jadrana, iako se zna da su cijelo vrijeme tvrdili da polažu pravo na veliki dio obale koja je danas u sastavu Hrvatske.

... (više u tiskanom i CD izdanju)