Ponos i predrasude

BN 198
| 26.2.2018 | Foto:
Adria Libar


Kao predavač u učilištu Adria Libar često ističem nautičarima važnost tečaja Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja jer kandidati savladavaju znanje kada radar treba biti u uporabi, kako izabrati povoljan način rada i reguliranje dometa ovisno o prilikama, kako podesiti upravljanje za optimalni radni učinak i znati ograničenja opreme u otkrivanju ciljeva i uvjeta točnosti

Ne radi se o romanu Jane Austen već o staroj izreci da kapetan i „ pravi maritimo" mora odgovoriti da zna što radi čak i onda kad zapravo ne zna. Uzmimo primjer jedu od lako mogućih situacija na moru: vidljivost je zbog magle ograničena na samo 5 kabela, a dva broda plove jedan drugom ususret i križaju im se kursevi. Nazovimo brod s desne strane Ponos, a brod koji mu dolazi s lijeve strane Predrasuda i pitajmo ih kako bi trebalo primijeniti pravila o izbjegavanju sudara?

Ponos gleda radar i, naravno, misli da on ima pravo prolaza, odnosno da Predrasuda treba promijeniti kurs udesno jer mu dolazi slijeva. Predrasuda gleda radar i budući da je ona jedrenjak, a Ponos motorni brod, onda je on taj koji treba promijeniti kurs udesno.

U nesretnom scenariju kad se Ponos i Predrasuda sudare u žarište će iskočiti pitanje tko je bio u pravu?

Prije nego li pročitate ostatak teksta i odgovorite, pročitajte objašnjenje, i razmislite jeste li i vi puni ponosa i predrasuda...

Vrlo često polaznicima tečaja Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja postavljam slično pitanje u obliku križanja kurseva dvaju motornih brodova u uvjetima ograničene vidljivosti i odgovor koji uvijek dobijem jest da je brod s lijeve strane dužan izbjegavati brod koji mu dolazi s desne strane, osim ako se radi o jedrilici.

U razjašnjenju ove situacije važno je ponoviti da Pravila o izbjegavanja sudara na moru imaju tri poglavlja koja se odnose na:

I. upravljanje brodovima pri bilo kojem stanju vidljivosti

II. upravljanje brodovima koji se međusobno vide

III. upravljanje brodovima pri ograničenoj vidljivosti

Kako su oba broda u području ograničene vidljivosti ili točnije ne vide jedan drugoga, očito je da treba primijeniti pravila iz poglavlja III koje se odnosi na upravljanje pri smanjenoj vidljivosti, ali također treba primijeniti i pravila iz poglavlja I budući da se ona odnose na bilo koje stanje vidljivosti.

Dakle, poglavlje III sadrži samo jedno pravilo, točnije Pravilo 19, a koje ima sljedeće točke:

Pravilo 19 - Upravljanje brodovima pri ograničenoj vidljivosti

a) Odredbe ovoga pravila odnose se na brodove koji ne vide jedan drugog za vrijeme plovidbe u području ili blizu područja sa smanjenom vidljivošću.

b) Svaki brod mora ploviti sigurnosnom brzinom prilagođenom prevladavajućim okolnostima i stanju smanjene vidljivosti. Brod na mehanički pogon mora pogonski stroj držati stalno spremnim za trenutan manevar.

c) Svaki brod mora posvećivati odgovarajuću pozornost prevladavajućim okolnostima i uvjetima smanjene vidljivosti dok se ponaša u skladu pravilima iz Poglavlja I. ovoga pravilnika.

d) Kada brod samo radarom otkrije prisutnost drugog broda, mora utvrditi hoće li brodovi doći u položaj opasne blizine, te postoji li rizik od njihova sudara. Ako rizik od sudara postoji, mora poduzeti pravodobno manevar izbjegavanja. Ako se taj manevar sastoji od promjene kursa, mora koliko je god moguće izbjegavati:

 I) promjenu kursa ulijevo ako je drugi brod ispred linije subočice vlastita broda, osim za brod koji pretječe;

 II) promjenu kursa prema brodu koji mu je iza linije subočice ili prema krmi.

e) Iznimno kada je određeno da ne prijeti opasnost od sudara, svaki brod koji čuje zvučni signal za maglu drugog broda iz smjera za koji smatra da je ispred subočice, ili s kojim ne može izbjeći opasnu blizinu, a nalazi mu se ispred subočice, mora smanjiti brzinu plovidbe do minimalne pri kojoj brod još uvijek može ploviti u svojem kursu. Ako je potrebno, mora se zaustaviti i uvijek ploviti s najvećim mogućim oprezom dok opasnost od sudara ne prođe.


Dakle Ponos i Predrasuda su oboje krivi zato što se nisu držali pravila 19. d), jer nisu shvatili da u uvjetima ograničene vidljivosti ne postoji brod koji ima prednost prolaska , odnosno da je svaki brod dužan izbjegavati onog drugog. Također je važno shvatiti da je davanje zvučnih signala u skladu s pravilom 35. iznimno važno u plovidbi područjima ograničene vidljivosti, jer ako jedrilica nije oglasila zvučni signal, odnosno ako je brod na mehanički pogon nije čuo, ne može ni znati da se radi o jedrilici jer je ne može vidjeti.


Pravilo 35. Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti

U području ili blizu područja smanjene vidljivosti, bilo danju ili noću, koristit će se sljedeći signali propisani ovim člankom:

 a) Kada se brod na mehanički pogon kreće kroz vodu, mora davati jedan dugi zvižduk u vremenskim razmacima od najviše dvije minute.

 b) Kada brod na mehanički pogon plovi, ali je zaustavio stroj i ne kreće se kroz vodu, mora davati u vremenskim razmacima od najviše dvije minute dva uzastopna duga zvižduka odvojena intervalom od oko dvije sekunde

c) Brod koji ne može manevrirati, brod ograničene mogućnosti manevriranja, brod ograničen svojim gazom, jedrenjak, brod zauzet ribarenjem i brod koji tegli ili potiskuje drugi brod, umjesto signala propisanih u stavcima (a) i (b) ovoga pravila, moraju se oglasiti u vremenskim razmacima od najviše dvije minute s tri uzastopna zvižduka, i to jednim dugim popraćenim s dva kratka.


Kao predavač u učilištu Adria Libar često ističem nautičarima važnost tečaja Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja jer kandidati savladavaju znanje kada radar treba biti u uporabi, kako izabrati povoljan način rada i reguliranje dometa ovisno o prilikama, kako podesiti upravljanje za optimalni radni učinak i znati ograničenja opreme u otkrivanju ciljeva i uvjeta točnosti.

Kad su u blizini obale polaznici će moći usporediti radar s kartom, izabrati povoljne istaknute točke na obali i koristiti ih kako bi utvrdili svoju poziciju. Polaznici će također postati svjesni potrebe za održavanjem neprestanog ucrtavanja točaka brodova koji bi mogli biti potencijalna prijetnja sudarom. Iz tog ucrtavanja moći će izvoditi potrebne informacije o kursu drugih brodova, brzinama i najbližem prilaženju kako bi se omogućila pravodobna radnja, u skladu s COLREG-om i tako spriječio sudar.

...