Pomoćni čamac – bajbot

BN 261
| 1.6.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Tenderi koji će stati na većinu brodova i jahti kreću se od 2,2 m do 3,5 m dužine, ali postoje i puno veći koji mogu funkcionirati kao tegljivi tenderi, s duljinama i do 12 m. Iskustvo vlasnika bajbota je da je veći uvijek bolji, naravno do određene granice koju može podnijeti vaš matični brod. Duži gumenjak ne znači samo veći kapacitet nosivosti i veću sigurnost, već i lakše upravljanje, sigurniju vožnju, a neće vas smočiti svaki valić.

Svaki nautičar koji voli ljetna višednevna krstarenja motornim brodom ili jedrilicom duž obale, zna koliko je važno imati pomoćni čamac. Najčešće gumenjak, veličine koja je primjerena matičnom brodu, a za njega je u opticaju više različitih naziva: bajbot, tender, dingi, pomoćni čamac. Usidrili ste se u nekoj od brojnih jadranskih uvala i naravno, oko vas je puno drugih brodova, a vi želite baciti sidro na određenom mjestu ili kada ste se već usidrili, dio putnika, porodica ili prijatelji žele se prebaciti na kopno, po namirnice ili do plaže, ili se želite prebaciti samo do susjednog broda. U svim ovim situacijama bajbot ili pomoćni čamac je jedino i nezamjenjivo plovilo.
A ako ga još nemate, sigurno razmatrate koji i kakav gumenjak ili bajbot kupiti za naved ... (više u tiskanom i CD izdanju)