Položaj, način ugradnje i vodonepropusnost sredstava za zatvaranje otvora na rekreacijskim plovilima

BN 274
| 2.7.2024 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Norma HRN EN ISO 12216:2020 definira vodonepropusnost kao sposobnost ugrađenog sredstva za zatvaranje otvora za sprečavanje ulaska vode u rekreacijsko plovilo, dok Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama definira vodonepropusnost kao sposobnost sprječavanja prodora vode u štićeni prostor pri dugotrajnoj uronjenosti i pri djelovanju pritiska određenog stupca vode te uvodi pojam vremenska nepropusnost

Ovaj članak daje pregled osnovnih zahtjeva vezanih uz način i položaj ugradnje otvora, odnosno sredstava za zatvaranje otvora na rekreacijskim plovilima te način testiranja vodonepropusnosti tih sredstva nakon što su ugrađeni na rekreacijsko plovilo, a sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 12216: 2020. U ovom se članku pod sredstvima za zatvaranje otvora podrazumijevaju prozori, okna, poklopci i vrata i ne odnosi se na druge otvore na plovilima čiji zahtjevi za ugradnjom podliježu drugim normama. Iako navedena norma obuhvaća i zahtjeve vezane uz vrstu i čvrstoću materijala i testiranje prije ugradnje sredstava za zatvaranje otvora na plovilo, u ovom se članku isto ne razmatra obzirom na to da većina proizvođača ne proizvodi navedene uređaje već ih nabavlja i ugrađuje a proizvođač tih sre ... (više uz pretplatu)