Pokazivači - brojač okretaja motora

BN 143
| str. 024-027 | 26.6.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Većina dizelskih motora vrti se do 3.000 okretaja pa se za njih biraju brojači sa skalom do 4.000 o/min. Za brzohodne dizelske motore skala je do 5.000 o/min, dok se za benzinske motore odabire skala s podjelom do 6.000, 7.000 ili čak 8.000 o/min

U prošlom smo broju detaljno opisali davače pritiska i temperature i objasnili što znače oznake utisnute na njima. Naravno, osim ovih davača, na brodu postoji još niz instrumenata koji registriraju promjene na motoru, spremniku, kormilu, u kretanju, naponu... Svi oni šalju odgovarajuće signale do pokazivača koji su instalirani na komandnom pultu. Preko njih možemo nadzirati skoro sve što se događa na brodu. Na njima pratimo tlak i temperaturu, broj okretaja motora, otklon kormila, razinu vode ili goriva u spremnicima, struju i napon baterija.

... (više u tiskanom i CD izdanju)