Plava oranica

BN 50
| 23.4.2013


More je naše najveće nacionalno bogatstvo. Bez mora ne možemo i njegovi smo najveći čuvari. Pod ovim motom u Mlinima pokraj Dubrovnika održan je jubilarni deseti Susret ri-bara Hrvatske obrtničke komore. Susret čiji je dvo-dnevi rad obilježen konstruktivnim i sadržajnim izlaga-njima i raspravama, a koji je, kao i većina dosadašnjih, ponudio konkretne novosti vezane uz ribarsko poslovanje. Ovog puta one su došle u najavama Petra Čobankovića, resornog mini-stra poljoprivrede, šumars-tva i vodnog gospodarstva. ... (više u tiskanom i CD izdanju)