Pic

BN 35
| 23.4.2013


Pica nitko ne lovi previše, ali se pojedinačni primjerci često nalaze u ribarskim lovinama. Može se loviti sa svim sportsko-ribolovnim alatima, najviše povrazom, sa štapom ili bez njega, manje parangalom i ostima pod svijeću, a još manje podvodnom puškom. ... (više u tiskanom i CD izdanju)