Petokraka

BN 192
| 29.8.2017 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Kako se primopredaja bližila kraju, tako je i tamo, kod i drugde na svitu, konfuzijon bil sve veći. Svi su oteli ča prije finit svoj del dela, inspektoru je bilo sve teže, aš on je moral pazit na sve to

Sedandeseteh let prošloga stoljeća va Hrvatskoj je bilo desetak brodari, poznateh va celen svitu! Brodi su se delali na velo, doduše ne doma, ali su va inostranstvu bili stalno i rado vijeni. Domaća brodogradnja, iako treća na svitu po izgrađenoj tonaže, za domaće brodare ni bila dostupna, država je rabila zdrave devize, dolare, pa za domaće ni bilo vrimena, iako su i oni doma dolari nosili. Brodi ke su delal bili su kvalitetni, najlipji, prekrasni, pravi ljepotani, i ča je jedan survejor Englez rekal, brod iz 3. Maja je isto kod i Mercedes z Njemačke. A svi mi znamo da si Mercedesa ne more priuštit baš svaki...

Brodari su odvavik prolazili kroz dobra i kroz loša vrimena, kako i celi svit, ali oni naši, hrvatski, su vavek glavu zgor mora držali, pa su tako stalno delali novi brodi, tako da ni najmanje nisu zaostajali za sviton, dapače, va fanj tega su i prednjačili. Tako su naručili sva nova broda zadnje tehnologije va škveru blizu Hamburga va Zapadnoj Njemačkoj. Kako je i red, nadzor je od početka nadziral inspektor Miro, a pomagali su budući kapo, prvi ofičjal i prvi makiništa. Barba i druga ekipa imeli su doć desetak dan pred partencu. Posal je lipo napreodoval, se je šlo na vrime i po planu. Bil je to školski prikaz njemačke točnosti i pedantnosti. Inspektor, kapo i prvi ofičjali su bili zadovoljni, a ni inspektori Loyda i Jugo Registra nisu imeli prigovora. Uglavnom, ča je po nacrteh bilo dogovoreno i ča je stalo va knjige Opis broda, točno tako se i delalo.

Kako se primopredaja bližila kraju, tako je i tamo, kod i drugde na svitu, konfuzijon bil sve veći. Svi su oteli ča prije finit svoj del dela, inspektoru je bilo sve teže, aš on je moral pazit na sve to. Ma kako je bil dobro organiziran, a ekipa vredna tako je brzo obavljeno i zadnje dokovanje pred primopredaju.

Brod je z vani zgledal gotov. Čiminjeri su bile na mestu, škaf i nadgrađe opiturano, na oplate je i na jednu i na drugu stranu bilo napisano ime kumpanije, na prove levo i desno stalo je ime broda, na krme je ispod imena lipo napisana i matična luka, zagaznice na prove i krme bile su napisane, plimsolova oznaka na sredine škafa nacrtana, i samo je čiminjera još vavek bila popiturana siven prajmeron. Pa iako je do primopredji bilo još desetak dan inspektor Miro je šefa objekta stalno zapitkival kad će finit i čiminjeru, ipak je to simbol kompanije, a on bi rada da se to vidi. I taman prvo nego ča je na brod trebal doć barba obe čiminjeri su finalmente popiturane. Jedna je bila levo, druga desno, i razmak med njimin bil je oko metra, taman toliko da se moru i z nutri piturat, a na sakoj vanjskoj strane bila je zavarena vela crvena petokraka. Ali to se inspektoru Mirotu ni pijažalo pa je stalno navaljival na šefa objekta da treba zavarit zvezdi i na nutarnju stranu ciminjer, a ovaj ni čut! Samo bi pokazal knjigu i rekal kako va opisu broda stoje samo dve zvezdi.

Miro je i barbe rekal da bi to mogal bit problem kad doma dojdu, ali barba ga je tješil da to niki neće videt. I tako je ostalo kako je stajalo va opisu, iako je šef na kraju rekal, da ako baš toliko žele te zvezdi kako će ih on sam povarit kade god reču!

Kad su doma došli napravila se vela fešta. Svi su se divili brodu; direktor, šefi... svi su bili prezadovoljni! Svi osin jednoga... naime nakon detaljne šetnje partijski sekretar firme je Mira povukal na stranu i prigovoril mu da zvezdi nisu na obe strani čiminjer. Rekal mu je i da ima velike sriće da ča su oni zgora njega jako zadovoljni z brodon i da su te zvezdi proglasili ko sitan previd, ma da se njega pita bi nastradal zbog nepoštivanja partijskih simbola. Dalje ni preveć navaljival, ali dal je do znanja ča i kako misli.

Nakon petnajst let, i svit i Hrvatska su se prominili. Rat je, ko grda nevera stresal mladu državu. Ta isti brod napokon je došal doma z napornoga putovanja, na brodu su znali ča se doma dešava.

Na arivu, uz agenta i vlast, brod je dočekal i on isti sekretar, samo sad neke nove partije. I opet je prigovaral za zvezdi, samo ča je sad pital barbu da zač posada ni sama te zvezdi po moru zrušila?

Nema ča... Čovik za sva vrimena...

...