Pauk

BN 56
| str. 122-123 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


U Jadranskomu moru žive četiri vrste pauka: bijelac, crnac, mrkulj i žutac. Sportski ribolovci love ga tunjom, parangalom te ponešto povrazom i panulom. Valja naglasiti da nitko ne ide u ribolov s isključivom namjerom da lovi pauka. Naprotiv, mnogi ribolovci ga ne žele vidjeti ulovljena na udici. Pauk se obično ulovi dok se lovi druga riba i to uglavnom iz brodice.

Riba koja kod mnogih izaziva nelagodu već pri spomenu njena imena. Pauk ili ranj... Ne daj ti Bog da se na njega nabodeš, reći će mnogi ljudi s naših uzmorskih krajeva. Pauka mnogi ne žele ni pogledati, a kamo li uzeti u ruku! Što tek reći kada se ulovi, pa ga treba vaditi s udice ili, što je još teže i opasnije, oslobađati iz mreže poponice? Priče i upozorenja nisu bezrazložni. Opravdan je strah od pauka i njegovih otrovnih bodlji, ali ipak, ne valja pretjerivati. Potreban je samo veliki oprez. Onome tko se nabode na pauka nije baš lako...
U Jadranskomu moru žive četiri vrste pauka. N ... (više u tiskanom i CD izdanju)