PARANGAL

BN 1
| 23.4.2013


Parangal je jedan od najstarijih ribolovnih alata. Početnicima bi trebalo ponuditi osnovnu, najkraću i najjednostavniju definiciju parangala. ... (više u tiskanom i CD izdanju)