Papagali

BN 189
| 30.5.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Pomorci vole beštije, i gusto se neka najde na brodu. Neki imaju grdelca koga su z domi donesli, neki kanarina, papagala, zajedničkoga pasa.. ki put, iako retko brod ima i mačku, ali retke se udomaće, aš ne trpe brod

Iz Mariel Puerta na Kube partili su va balastu za Veracruz ukrcat karag šenice za Kanadu. Većina judi bila je zadovoljna z porton va ki su šli, a neki nisu mogli skrit oduševljenje da će napokon videt Meksiko... Toliko su toga o njemu čuli, obožavali meksikansku muziku, a film „Jedan dan života" su toliko put gledali da više i ne znaju koliko, samo znaju da su svaki put plakali...

Veracruz je bil ogroman porat, pravi svjetski grad, ali ni to bil Meksiko kakovoga su očekivali. Bil je to grad ko grad. Skupoća vela, za kupit niš specijalno ili jeftino, tipični meksikanski suveniri bili su dosta skupi, a kako se ni znalo će doma ili ne, nikakova specijalna kupovina ni dolazila va obzir. Ipak ki god je zišal na kraj nosil je neč kad se je vrnjal na brod. Neki su nosili veli sombrero, neki kastanjete, neki pak nekakovo voće komu nisu znali ni ime izgovorit, niti su ga ikad videli... uglavnon svi su nosili nekakove sitnice. Svi osin Iveta... Ive struja se je z grada vrnul z četiri prekrasna šara papagala! Ma milina ih je bila gledat... Pomorci vole beštije, i gusto se neka najde na brodu. Neki imaju grdelca koga su z domi donesli, neki kanarina, papagala, zajedničkoga pasa.. ki put, iako retko brod ima i mačku, ali retke se udomaće, aš ne trpe brod. A bilo je i majmuni, pa i nekeh drugeh beštij, ali četiri takova papagala va jednoj gajbe... e toga još ni bilo!

Kad ih je večer donesal, papagali su bili pospani i tihi. Budno društvo okupiralo je Ivovu kabinu, a kako je on bil druželjubiv bilo ih je fanj, pa su tu padali sakakovi komentari, pitanja... pa koliko ih je platil, su to are, arare, kakadui, ki su muški ki ženske, koliko su stari, je njin kupil hranu, ča će sanitarna reć, ako budu tikali Ameriku ili Englešku...?

- Znate ča, ne znan... Samo znan da su lipi, prekrasni i nisan mogal odolet a da ne ih ne kupin. - strpljeno je Ive odgovaral.

Da je Ive znal makar malo španjolskoga znal bi odgovorit na sva njihova pitanja aš lipo su mu va butige rekli ki je muško, a ki žensko, ča jidu, ča najviše vole, koliko su stari, ča znaju povedat, ča kantat, ma se živo su mu rekli... ali on na žalost ni skoro pa niš od toga rezumel. Komać se je rešil kumpanji, aš bil je trudan od silnoga lutanja po gradu, i jedva je čekal da legne da se naspi. Jutra ga je čekala rabota.

Jutro rano čin su prve zraki sunca kroz fineštrin počele špijat, nastal je takov šušur da je Iva zbudilo, a onako pospan pomislel da je negdere va šume okružen jaton tići!

- Oštija! Ako ovako nastave neće mi bit dosadno! - pomislel je Ive. Ali va ten šušuru počel je raspoznavat da papagali kantaju nekakovu melodiju i neč povedaju, kako da se pogovaraju... Posle večeri pu Iva je opet bilo društvo. Činilo se ko da to papagali vole aš su švikali, kantali, ćakulali i ko munjeni skakali po gajbe. Društvo je uživalo! Neki su govorili da kantaju Mamu Juanitu ma da ih se teško razumi aš da govore meksikanski španjolski. Ali onda se na vrateh pojavil Mate, noštromo makine, i papagali su najedanput umuknuli, umirili se, pa se još i našušurali.

- Ča je sad da su zamukli!? Ni vrag Mate da su se prestrašili tvoje ćele! - reče Ive. Čin je Mate prošal papagali su opet bili po svojen, švikali, kantali. Sad je glavna zabava bila to da Mate svako malo dolazi na vrata, i oko tići zajeno nastane muk, i da onda nastave čin zijde. Provali su sve; i maškarat Mata z baretun, i pokrit ga, ali njega jednostavno nisu mogli videt. Nagađali su svašta, da se papagalon zameril i neč grdoga rekal ili storil kad Iva ni bilo blizu.

A onda su napokon došli va Kanadu, i brzo za ten papagali su nestali! Pu Iva va kabine bila je samo prazna gajba! Neki su rekli da su pobigli, drugi su čuli da ih je Mate pustl, treći da in je z vraton zavrnul aš da su mu neč grdo rekli, a onda je sve rešil kamarijer ki je sve znal!

- Ma ča bedastoće povedate! Ive ih je prodal i to jako dobro, toliko da znate! I sad va Argentine misli kupit drugih, pogotovo ako budemo šli za Kanadu. -

- Ste čuli barba za Iveta? - pital je čif – Znal san da je dobar struja, ali ne i da je takov biznismen! -

- A san, san... i sad me ćapuje strah ča će bit ako se i drugi ugledaju va Iva? Brod će mi zgledat ko jedan veli kokošar!

 

...