Pametni telefon kao dodatna VHF slušalica

BN 239
| 4.8.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Ugradnja jednostavnog softvera za iOS i Android omogućuje VHF-DSC pozivanje i komunikaciju preko pametnog telefona, ali i vezu s ostalim komunikacijskim modulima te baznom stanicom na brodu

Prva glasovna komunikacija kojom su brodovi mogli komunicirati s kopnom bio je VHF, koji je uz kanal 16, imao određeni broj radnih kanala za komunikaciju. Kako bi se izbjegla gužva na kanalima i frekvencijama, odnosno kako bi se omogućilo da samo onaj kojega zovete čuje vaš poziv preko VHF radiostanice i da komunicira s vama, uvedeno je selektivno pozivanje poznato pod nazivom DSC, Digital Selective Call. Njegovim uvođenjem smanjena je količina transmisija koju više nisu trebali čuti svi već samo onaj kojega smo pozvali.

Iako se već du ... (više u tiskanom i CD izdanju)