Palubin

BN 208
| 19.12.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Noštromo je pituru spravil po propisu va posebni prostor kamo se pitura treba spravit. Uz ostalu pituru došlo je dvajset lat po dvajset litri i dvajset manjeh po pet litar, toga novoga dvokonponentnoga palubina

Doma su krcali generalni teret za Perzijski zaljev. Bil je kraj aprila, taman vrime kad tamo počinje monsun, temperature preko četrdeset, vlaga 100%... znali su da ih čeka pravi pakal. Perzijski zaljev je tad bil jedno velo gradilište. Delali su se porti, đige, palaci, igrališta, bazeni, đardini.... Pred saken porton na rade bilo je po stotinjak brodi ki su čekali vez. Neki od njih tako su stali i po šest meseci!

Za takov vijaj trebalo se dobro pripravit, napunit frižideri z meson, mesnim prerađevinama, od salama i panceti do pršuti, tripic, smrznute ribi. Va ganbužu je trebalo nakrcat kompir, kapulu, fažol, biži, riži, paštu, brašno, konzerve, paštete, ulje, mast, kondezirano mleko, kafe, a va anti kamaru razno voće i verduru. A ni se smelo pozabit ni pijaču, od vina do mineralne i biri, i napunit siđil z cigaretin i alkoholon, od maraskina do najboljega viskija, aš tamo se toga ni moglo kupit ni dobavit.

I za kuvertu je trebalo ukrcat potrošni materijal, razni konopi, od svilaca do lancani, kavi misti, nekoliko kubiki duneća, ceradi, ganbeti, pineli, štupu, radne rukavice, rašketi, kavije, podvodni ciment, sodu za pituru prat, i naravno puno razne pituri, od prajmera do palubina. I makiništi su imeli popis za špežu za makinu; raznorazne cijevi, ventili, rubineti, flanđe, elektrodi, lamarini, ploči klingerita, gumeni i azbestni materijal, raznorazne brtvi, trineli, šamot, staklenu vodu, elektromaterijal, matrijal za čišćenje, od vima do perolina, pa nadopunu rezervnih kusi, desetak ton mazivoga ulja va bačvah od dvisto litar, naravno i pituri, aš je i makinu trebalo piturat.

Bunker su planirali storit tek va Perzije, i do tamo su imeli dosta.

Kad se ta silni materijal krca, nastane veli šušur, svi neč broje, važu, nose, slažu... a onda je čifu sa piturun došal i predstavnik za pituru da mu objasni kako treba delat z novun dvokonponentnom piturun ka je zamjena za klasični palubin.

Čif je bil va delu da ni znal ni kade mu je glava, pa je toga predstavnika od pituri čul samo na pol uha, i jedino ča je zapametil bilo je da je to dvokonpotentni palubin i da nema problema da će on sve objasnit noštromu.

Noštromo je pituru spravil po propisu va posebni prostor kamo se pitura treba spravit. Uz ostalu pituru došlo je dvajset lat po dvajset litri i dvajset manjeh po pet litar, toga novoga dvokonponentnoga palubina. Valjda nisu imeli više veleh lat, pa su dali ove manje, mudrijali su timuneri.

- Baš će mi dobro doć ova mića lata palubina za popiturat terac pred konobun, aš neću morat pretakat z one vele... - pomislel je noštromo, i zajedno je jednu odnesal va svoju kabunu.

Kad su prošli Suez i počela je piturija. Krenuli su uređivat od krova mosta „Manki bridža". On je običnno va najgoren stanju, peštaju ga ispušni plinovi, sumpor, daž, sunce, a i more ga poliva va fortunalu. Manki bridž su dobro opiketali, oraškali, dali dve ruki prajmera, pustili da se osuši, i nakon dva dana opiturali ga z noven palubinom i pustili da se osuši. Kad je sve bilo gotovo čif je šal pogledat ča su storili, a pitura je bila mokra ko da je sad piturano.

- Ča je ovo noštromo? Ovo ne suši, a pred dva dana ste popiturali! - oštro će čif.

- Ne znan... Sve san storil kod i vavek. Bit će da su nan dali pokvarenu pituru! - pravdal se je noštromo.

- Daj latu da vidin ča na njoj piše. - rekal je čif, i čin je videl etiketu postalo mu je jasno ko dan ča se je dogodilo.

- Kade je mića lata od pituri?

- Va spreme. - odgovori noštromo, vas prestrašen da je morda čif uspel doznat za onu laticu pu njega va kabine.

- Ne čitate ča na latah piše! Glavno da mažete bez veze! Vidite ku škodu ste storili?! - jadil se je čif. - Sad morate celi monkey bridge opet konpletno poraškat, očistit i nanovo opiturat! Morate zamišat malu i velu latu...-

I dokla je čif tako mašil, noštromo je samo mislel kako će ipak morat pretakat pituru z vele lati, ali će mu i ona mića dobro doć da se terac brzo osuši. Kako će sused Frane bit ljubomoran kad bude terac pred konobun popitural sa dvokonponentnun piturun... Već je bil splaniral kako će mu reć da je to najnoveja pitura ku je va Dubaju kupil, doduše da je skupa, ali zato najbolja...

- Noštromo, čujete vi mene? - pital je čif na kraju.

- Svaku besedu! – odgovoril je noštromo zamišljajuć popiturani terac pred konobun.

...