Otvoren sajam u Genovi

| 20.9.2016 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Kao i svake godine dosad, Burza Nautike aktivno prati događaje zasigurno najpoznatijega nautičkoga sajma na Mediteranu

Sajam nautike u Genovi zapravo predstavlja najavu novosti kako plovila tako i opreme koji će biti ponuđeni nautičarima za sezonu 2017. godine. Talijani već sada bilježe porast prodaje u nautičkoj industriji od nevjerojatnih 17%! I iako je riječ o velikom broju ova informacija ima slatko-gorki okus. To za sad za našu nautičku industriju neće imati nekih značajnijih utjecaja jer riječ je o prinosima koji se prvenstveno odnose na povećanja u brodogradnji i opremanju jahti. No s druge strane svim ozbiljniji proizvođačima sada se ipak otvaraju prilike da se i oni jačim angažmanom uključe u nove trendove i preorijentiraju s malih na velike brodove. Tome će najjednostavnije doskočiti prvenstveno trgovci i proizvođači opreme.

Galerija koju vam donosimo samo je dio ovogodišnje ponude na Salone nautico di Genova.

Fotogalerija Genoa 2016

...