Otočni sabor za otočane

| 13.6.2017 | Piše:
Burza Nautike
| Foto:
Arhiva


Otočnog sabor čiji je cilj zaštita prava otočana, do sada je puno učinio kako bi se spriječilo iseljavanje, pogotovo mladih ljudi sa naših otoka, te kako bi im se život učinio makar u dijelu sličnom onome na kopnu

Djelovanjem između ostaloga i kroz sjednice otočni sabor djeluje u cilju zaštite interesa naših otočana. Zadnja sjednica otočnog sabora održana je 8. lipnja u Grohotama na otoku Šolti i dotakla se izmjena Zakona o otocima, provedbi u praksi Zakona o prijevozu u linijskom povremenom obalnom pomorskom prometu, zatim Zakona o koncesijama koji je na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora (drugo njegovo čitanje), te izvještaja o radu Otočnog sabora za 2016. godinu. Za vas kojih se to itekako tiče donosimo donesene zaključke sa zadnje sjednice u nastavku teksta.

 

1.

Otočni sabor - udruga za razvitak hrvatskih otoka smatra da postojeći Zakon o otocima nije u skladu sa zakonodavstvom EU. Vijeće Otočnog sabora smatra da je obveza Republike Hrvatske kao članice EU da se Zakon o otocima uskladi sa Direktivom Vijeća EU iz 2006/112/EZ o posebnim porezima kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske poteškoće kao i donesenom Rezolucijom Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka 2015/3014 od 04. veljače 2016.

Zakon o otocima mora biti krovni zakon i u njemu se mora napraviti nova kategorizacija otoka sa realnim indeksom razvijenosti, a ne da su svi otoci visoko razvijeni. Sa novim Zakonom mora doći do izjednačavanja otočnih gospodarstvenika sa gospodarstvenicima na kopnu, ne može Zakon o lovstvu biti jači od Zakona o otocima oko zabrane unošenja alohtone divljači na otoke. Zakon mora govoriti o specifičnim uvjetima življenja, specifičnosti zdravstvene i socijalne zaštite, u novom zakonu ne smiju biti manja prava otočana nego što je danas.

2.

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija za obalni linijski pomorski promet raspisuje nove javne natječaje za dodjelu prava na obavljanje javne usluge javnog prijevoza na državnim linijama. Viječe Otočnog sabora traži da se kroz provedbu natječaja na državnim linijama ne dolazi do smanjenja prava korisnika temeljem sadašnjih natječaja.

Vijeće Otočnog sabora će pismeno zatražiti od nadležnog Ministarstva da li dolazi do smanjenja prava korisnika, tj. dali će doći do promjena cijena u sljedećem koncesijskom periodu temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

3.

Otočni sabor će svim klubovima u Hrvatskom Saboru poslati svoj prijedlog na Zakon o koncesijama koji je bio upućen Vladi Republike Hrvatske. U svijetlu činjenice izrade novog Zakona o koncesijama Otočni sabor predlaže da se sukladno Ustavnim odredbama i načelima Strategije održivog razvitka RH, uvaži posebnost pomorskog dobra kao jedinog općeg dobra u Republici Hrvatskoj, te da se u odredbe Zakona u izradi, ugrade odredbe kojima bi se članovima lokalne i područne samouprave, kao najzaineresiranijim predstavnicima sveukupne hrvatske javnosti omogućilo sudjelovanje u pripremnim radnjama prilikom postupka za davanje koncesija na pomorskom dobru, kao i sudjelovanje u samom postupku donošenja Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru Republike Hrvatske.

4.

Vijeće Otočnog sabora ovim putem upućuje čestitke svim novoizabranim i ponovno izabranim gradonačelnicima i načelnicima lokalnih samouprava na otocima te se veselimo nastavku zajedničke suradnje. Donesene su i druge odluke vezane za aktivnosti Otočnog sabora, kako bi se uzduž svih hrvatskih otoka i priobalja pokrenule aktivnosti vezane za održivi razvoj otoka.

...