Otkazivanje čartera - Vaučeri ili povrat novca?

BN 225
| 28.5.2020 | Piše:
dr. Friedrich Schöchl


Unatoč padu bukinga u odnosu na prošlu i prethodne sezone kod skoro svih čarter tvrtki, brodovi se ipak pripremaju za prve najmove

U turbulentnim vremenima uzrokovanima koronavirusom puno se toga promijenilo. Prilagodba na novi način poslovanja i života natjerala nas je da se prilagodimo novoj situaciji, da živimo i poslujemo po nekim novim pravilima. U segmentu čartera svoj osvrt na situaciju, odnosno pogled iz pozicije osiguranja u slučaju otkazivanja usluga u turističkoj usluzi svoj osvrt na situaciju je dao dr. Friedrich Schöchl, vlasnik Yacht-Pool International. Njegova izjava koju donosimo u nastavku predstavlja presjek stanja i prikaz razmišljanja o nautičkom čarteru, i nudi neka moguća rješenja za održivost situacije.Kako reagirati na novonastalu situaciju otkaza putovanja i čartera pitanje je na koje mnogi pokušavaju dati odgovor. Njemački je parlament vezano uz to odlučio da turističke agencije i Lufthansa povrate novca nekoliko mjeseci mogu vršiti u obliku vaučera. Iz toga je nastala žestoka rasprava između onih koji su u tome s pravom vidjeli nedopušten napad na postojeći pravni sustav i onih koji na to gledaju kao gospodarski prijeko potrebno. Ostaje nam da vidimo koja će strana naposljetku prevagnuti. Jedno je sigurno, mnogo će se toga promijeniti i to u skoro vrijeme. I pritom je jedino sigurno da će putovanja u svakom slučaju postati skuplja. Zašto? Stvarni rizik turista, barem kod paušalnih putovanja do sada nije nikako bio odgovarajuće osiguran, što je postalo očito insolventnošću Thomasa Cooka (velika putnička agencija koja se uslijed koronavirusa našla u velikim financijskim problemima op. ur.) kao samo jednog od velikih igrača.


Da podsjetimo, to tada nije imalo nikakve veze s koronom. Već kod tog bankrota država je morala intervenirati novcima poreznih obveznika u iznosu od više stotina milijuna eura, jer se u svom zakonodavstvu uvelike preračunala, na grubo nemaran način, uz potpuno krivu procjenu stvarnog rizika i time povezanog limitiranja pravne obveze osiguranja, (110 milijuna eura). Možemo međutim vidjeti da smo suočeni s dilemom, da bi pobjeda ‘pravdaša’ kao posljedicu imala val bankrota u turizmu i branši avioprijevoza, što nije ekonomski opravdano. Ali s druge strane zloporaba prava dovela bi u pitanje naš cjelokupni pravni sustav. Naravno sve to bi palo na leđa upravo onih koji su se u aktualnoj situaciji u njega pouzdali.Od dva zla odabrati manje


Zakonodavac će morati dakle odabrati između kuge i kolere. U Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj vlade su se odlučile za opciju vaučera. EU mora tek odobriti te nacionalne, i važno je navesti protupravne samostalne odluke. Usprkos dosadašnjem zauzimanju negativnog stajališta, ipak će morati doći do sporazuma. Jer sve bi drugo dovelo u pitanje temeljnu europsku situaciju. U SAD-u je uostalom pravno odbijena opcija vaučera i aviokompanije su obvezane da izvrše povrat uplata za letove u skladu sa zakonom. Ako u se Europi bude prihvatila opcija s vaučerima, postavlja se pitanje što će biti s onim vaučerima koji se ne mogu iskoristiti jer je kompanija koja ga je izdala u međuvremenu bankrotirala?

Insideri su u svakom slučaju barem sad spoznali da dosadašnji sustav pravnih osiguravanja insolventnosti organizatora putovanja više nije prikladan za budućnost. Spoznalo se i koliko je velik rizik od gubitka akontacija za turizam sveukupno. A ako taj rizik treba pokriti i osloboditi pojedince, tada netko taj rizik mora preuzeti na sebe. Jedna realna mogućnost koja je trenutno u fazi razmatranja i ispitivanja jest osnivanje konzorcija najvećih reosiguratelja. Nije rečeno je li to uopće moguće za osiguranja. Ostaje nam da pričekamo. Pritom je sigurno da je za to potrebna premija koja bi morala biti višestruko viša od one koja se sada obračunava za potpuno nedovoljno pokriće.


Kako pokriti troškove preuzimanja rizika?


I premiju rizika nedovoljnog pokrića netko mora platiti. To će biti ili putnici za koje se to osiguranje kreira ili državne garancije, odnosno svi građani bi trebali sudjelovati u troškovima ovog rizika. Trenutno osim ovih opcija ne postoji nikakva druga mogućnost. Ako troškove tog preuzimanja rizika snose oni koji ih uzrokuju, onima koji idu na putovanje će upravo ta putovanja postati skuplja. Ako naprotiv za to jamčimo svi mi kroz državne garancije, pokrenut će se društveno pitanje, zašto oni koji jedva žive od svojih neto plaća moraju svojim porezima plaćati za one koji se mogu odmoriti krstarenjem na luksuznoj jahti ili letom na Sejšele?!


Površnom gledištu kako je sasvim logično da oni koji prouzrokuju troškove, te troškove trebaju i snositi, suprotstavljena je filozofija socijalne države po kojoj država ni u kojem slučaju ne bi smjela svoje građane ostaviti da ‘izvise’. Put do konsenzusa je težak, ali i jedini pravi smjer rješenja ove situacije.Unutar branše čartera koja je načelno suočena s istom problematikom, pronađena je sličnost u preuzimanju rizika, i to u velikoj većini slučajeva. Ovdje je vjerojatno jak utjecaj imao „Bacillus Nauticus", šaljivi naziv za ljubav prema plovidbi. Čarter je za skipere i njihove posade vrhunac godine u kojem treba realizirati dogovorene poslove. Za taj segment u budućnosti su potrebne radno sposobne čarter kompanije stoga je svima u cilju sačuvati kontinuitet poslovanja.


O osiguranju od rizika, ali i o pogledu na neku novu čarter uslugu svoj pogled na stvari dao nam je i Marijan Dželalija iz Yacht-Pool International, a njegov osvrt donosimo u nastavku:


- Unatoč padu bukinga u odnosu na prošlu, kao i sve prethodne sezone kod skoro svih čarter tvrtki, brodovi se ipak pripremaju za prve najmove. Iako je vrlo teško prognozirati kakva će biti sezona, odnosno koliko će biti lošija od prošle ili od planirane ove, vjeruje se da bi vrlo skoro trebalo polako krenuti. Naša glavna tržišta, Austrija i Njemačka najavile su ukidanje karantene za svoje građane povratnike iz EU zemalja. Taj bi čin znatno olakšao njihov dolazak i postupno pokrenuo sezonu. Stanje tržišta se mijenja, i kod odabira čartera se sve više obraća pozornost na njegovu financijsku stabilnost i pridržavanje normi za sprečavanje širenja zaraze te slično. Unatoč svemu uvjereni smo da će ova sezona čartera biti odrađena, vjerojatno u nešto manjem obimu, ali opet dovoljno da se kolo poslovanja ne zaustavi.


...