Osiguranje: YPSMQS, standard sigurnosti i kvalitete

BN 261
| 31.5.2023 | Piše:
Vlado Haber
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Standardiziranjem usluga u marinama dobiti će se usluga koju nautičari zaslužuju. Kada standard kvalitete postane poželjna osobina tada će mnogi htjeti zadovoljiti taj standard i biti u društvu izabranih.

U novije doba je postalo normalno ponuditi uslugu kakva god da je. Kupaca je sve više, potrošnja je velika, a sve što se tržištu ponudi, tržište i kupi. U nautičkom sektoru kod ponuđača usluga događaju se česte promjene vlasništva, te je to zapravo postala učestala i normalna situacija. Na takav način razina pružene usluge za krajnjeg korisnika u najmanju ruku ostaje ista, ne napreduje ili ono gore, kvaliteta usluge pada.
Kao odgovor na potvrdu minimalne kvalitete pružene usluge, sa naglaskom na sigurnost, nastao je projekt YACHT-POOL CHECKED&TRUSTED SECURE MARINA. Iako on postoji od 2019. godine on je sada dobio novu dimenziju sa prvim službenim standardom za marine pod nazivom „Yacht-Pool Secure Marina Quality Standard" skraćeno YPSMQS. Ovaj standard je ... (više u tiskanom i CD izdanju)