Osiguranje: Što činiti nakon udara groma

BN 225
| 28.5.2020 | Piše:
Marijan Dželalija


Pod uvjetom da nakon udara groma na samom plovilu nije izbio požar, treba provjeriti skriva li se negdje potencijalno žarište koje bi moglo dovesti do naknadnog zakašnjelog požara, a onda se treba uvjeriti da nije došlo do oštećenja trupa koje bi moglo dovesti do potonuća

U prijašnjim smo brojevima puno pisali o pravilima i procedurama vezanima uz osiguranje. Opisali smo kako se treba ponašati i što treba poduzimati u slučajevima kad nastane štetni događaj. Kroz razne smo primjere nastojali smo svim vlasnicima plovila pomoći da bolje razumiju problematiku "osiguranja”, i da pronađu najbolji način na koji mogu odabrati najprimjereniju policu osiguranja. Kako voditi računa da šteta bude dobro obrađena, odnosno kako da se od osiguranja naplatite upravo onoliko koliko je potrebno da se šteta na plovilu dobro popravi, ništa više od toga, ali i ništa manje. S ovim člankom nastavljamo opisivati tipične primjere, ili možda najbolje rečeno najčešće štete koje mogu zadesiti svakog vlasnika plovila, neovisno radi li se o jedrilici ili motornjaku.

Ima li opasnosti od požara?

Jedna od šteta na koju sve češće nailazimo je posljedica udara groma, što direktno u plovilo, što kao posljedica indirektnog utjecaja nakon udara u blizini samog plovila. Po pitanju obima štete na uređajima i opremi plovila zapravo i nije bitno je li udar groma direktan ili indirektan. Možda možemo reći da jedrilice malo više „privlače pažnju" zbog jarbola koji strši uvis pa je put munje prema tlu malo skraćen, međutim niti tu nema velike razlike u potencijalnom izbjegavanju ovakve štete. Kad na vezu imamo jedrilicu odmah pored motornjaka velika je vjerojatnost da će direktni udar biti u vrh jarbola prije nego li u antenu na motornjaku.

Pod uvjetom da nakon udara groma na samom plovilu nije izbio požar, treba provjeriti skriva li se negdje potencijalno žarište koje bi moglo dovesti do naknadnog zakašnjelog požara, a onda se treba uvjeriti da nije došlo do oštećenja trupa koje bi moglo dovesti do potonuća.

Prijava osiguranju i kapetaniji

Kad je plovilo na sigurnom i više nema dodatnih opasnosti, poduzete su sve mjere sprečavanja nastanka još veće štete, dolazimo do faze u kojoj treba uključiti osiguravatelja i obavijestiti lučku kapetaniju od nastanku nezgode na moru. Kako smo i u prijašnjim brojevima opisivali, u suradnji s osiguravateljem i sukladno dobivenim uputama treba odraditi korak po korak kako bi se cijela šteta uredno i kvalitetno obradila u što kraćem roku, i kako bi se u potpunosti nadoknadili troškovi popravka. Sukladno Pomorskom zakoniku pomorska nesreća se mora prijaviti najbližoj odnosno nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije u roku od 3 dana.

U takvim trenucima dolazi do izražaja izbor kvalitetnog i stručnog brokera u osiguranju. U tom vrlo osjetljivom i specifičnom trenutku ne biste trebali biti sami! Posavjetujte se s vašim savjetnikom odnosno agentom za osiguranje.

 

 

Prikupljanje ponuda za popravak

Nakon što se plovilo dovede na sigurno, prijavi šteta svima nadležnima i organizira pregled procjenitelja osiguranja, sljedeći korak je prikupljanje ponuda za popravak štete. I u tom dijelu je mudro posavjetovati se s osiguravateljem kako bi se pronašao najkvalitetniji i najefikasniji serviser ili više njih, ovisno o kompleksnosti štete na uređajima i instalacijama. Ukoliko imamo samo „izgorene" uređaje ili instalaciju tada je stvar dosta jednostavnija, ali ukoliko imamo i požar koji je nastao kao posljedica udara groma, tada se cijela situacija znatno komplicira.

Praćenje popravka

Popravak treba pratiti od samih početaka. Nakon kvalitetno i stručno odrađene dijagnostike ponude za popravak plovila za ovakvu vrstu štete mogu biti vrlo precizne i bez većih odstupanja, pogotovo ako se radi o uređajima i instalacijama. Stvari su malo složenije ukoliko imamo i požar na dijelu plovila, i tada se mogu očekivati odstupanja od početne ponude do kojih dolazi zbog oštećenja koja se otkriju tek nakon početka radova na plovilu. Serviser mora pratiti i dokumentirati sva novo utvrđena oštećenja na uređajima ili instalacijama i prije svega posavjetovati se s vlasnikom plovila, a vlasnik se onda mora posavjetovati s osiguravateljem. Po svršetku popravaka, ali prije puštanja plovila u pogon, treba obaviti izvid od strane procjenitelja, naročito ukoliko se radilo o udaru groma koje je kao posljedicu imalo požar na plovilu. Treba li uopće navoditi da je vrlo važno zatražiti garanciju za popravak i nove uređaje od strane servisera, i da sve treba testirati i pustiti u rad prije plovidbe. Udar groma može ostaviti skriveno oštećenje koje nije zamijećeno pregledom i važno je ništa ne prepustiti slučaju. Možda je plovilo nekim čudom ostalo plutati, ali je sada samo pitanje vremena kad će neki spoj na trupu popustiti radi kojega će vaše plovilo potonuti, a vi ostati na čudu tražeći policu osiguranja.

 

 

...