Osiguranje: Što činiti nakon udara groma

BN 225
| 28.5.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva


Pod uvjetom da nakon udara groma na samom plovilu nije izbio požar, treba provjeriti skriva li se negdje potencijalno žarište koje bi moglo dovesti do naknadnog zakašnjelog požara, a onda se treba uvjeriti da nije došlo do oštećenja trupa koje bi moglo dovesti do potonuća

U prijašnjim smo brojevima puno pisali o pravilima i procedurama vezanima uz osiguranje. Opisali smo kako se treba ponašati i što treba poduzimati u slučajevima kad nastane štetni događaj. Kroz razne smo primjere nastojali smo svim vlasnicima plovila pomoći da bolje razumiju problematiku "osiguranja”, i da pronađu najbolji način na koji mogu odabrati najprimjereniju policu osiguranja. Kako voditi računa da šteta bude dobro obrađena, odnosno kako da se od osiguranja naplatite upravo onoliko koliko je potrebno da se šteta na plovilu dobro popravi, ništa više od toga, ali i ništa manje. S ovim člankom nastavljamo opisivati tipične primjere, ili možda najbolje rečeno najčešće štete koje mogu zadesiti svakog vlasnika plovila, neovisno radi li se o jedrilici ili motornjaku.

Ima li op ... (više u tiskanom i CD izdanju)