Osiguranje: Šteta na motoru

BN 226
| 30.6.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Burza Nautike


Vrlo česta priča oko osiguranja motora je ona o pogonskim štetama na motoru. Svi žele imati ugovoreno osiguranje motora na svojoj polici osiguranja!

U ovom broju nastavljamo opisivati konkretne štete koje se najčešće događaju na plovilima, odnosno štetama koje se mogu dogoditi svakom vlasniku plovila. Tu smo temu već obradili u zadnjem broju u kojem smo počeli pisati o štetama, i sada nastavljamo u istom tonu. Ovoga puta odabrali smo štete na pogonskom stroju plovila, odnosno na motoru. Motor je jedan od financijski vrjednijih elemenata plovila, a onda je i potpuno logično da se mnogi vlasnici odlučuju osigurati ga.

Manje je bitno radi li se o motornoj brodici ili jedrilici, kvarovi motora u većini slučajeva nastaju uslijed sličnih ili istih razloga. Uzrok oštećenja na motoru, gledajući iz perspektive osiguranja možemo podijeliti na štete nastale djelovanjem nekog vanjskog utjecaja, i na štete nastale na motoru bez djelovanj ... (više u tiskanom i CD izdanju)