Osiguranje: Šteta na motoru

BN 226
| 30.6.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Burza Nautike


Vrlo česta priča oko osiguranja motora je ona o pogonskim štetama na motoru. Svi žele imati ugovoreno osiguranje motora na svojoj polici osiguranja!

U ovom broju nastavljamo opisivati konkretne štete koje se najčešće događaju na plovilima, odnosno štetama koje se mogu dogoditi svakom vlasniku plovila. Tu smo temu već obradili u zadnjem broju u kojem smo počeli pisati o štetama, i sada nastavljamo u istom tonu. Ovoga puta odabrali smo štete na pogonskom stroju plovila, odnosno na motoru. Motor je jedan od financijski vrjednijih elemenata plovila, a onda je i potpuno logično da se mnogi vlasnici odlučuju osigurati ga.

Manje je bitno radi li se o motornoj brodici ili jedrilici, kvarovi motora u većini slučajeva nastaju uslijed sličnih ili istih razloga. Uzrok oštećenja na motoru, gledajući iz perspektive osiguranja možemo podijeliti na štete nastale djelovanjem nekog vanjskog utjecaja, i na štete nastale na motoru bez djelovanja nekog vanjskog utjecaja. Kako se motor sastoji od mnoštva dijelova, tako je i rizik da se nešto ošteti i pokvari, odnosno polomi znatno veći nego kod ostale radne opreme na plovilu. Na motoru mogu nastradati vitalni dijelovi, poput radilice, cilindara, klipova, ali i dijelovi poput raznih pumpi, ispuha, osovine i propelera. Puno je toga što može nastradati, i sva sreća je da se u praksi to rijetko događa, pogotovo ako se motor i ostali dijelovi redovito pregledavaju i servisiraju.

 

 

Ima li opasnosti od prodora mora?

Možda najčešća šteta na motoru nastaje kao posljedica udara propelerom, petom ili osovinom o dno, stijenu ili neki drugi čvrsti predmet u moru. U takvim situacijama, u pravilu imamo vidljivo vanjsko oštećenje pogonskoga dijela motora, ali i dijela trupa na kojem se spaja peta motora ili osovina na trup.

Najvažnije je odmah nakon udara i nastanka oštećenja provjeriti imamo li prodor mora u plovilo. Ukoliko se prodor odmah ne vidi, treba nastaviti pratiti stanje i pokušati spriječiti dodatnu štetu. Samim oštećenjem osovine ili pete motora možda ne mora nužno doći i do većih oštećenja ili zatajenja rada motora. Ukoliko nakon udara pak imamo i prodor mora u motorni prostor, vrlo je važno pokušati spriječiti naplavljivanje motora, strojarnice, a onda i cijeloga plovila. Ako dođe do jačega sraza vjerojatno će stradati i motor koji zbog udara može prestati s radom. Kada tome dodamo prodor mora u trup, i potencijalnu opasnost od nasukavanja eto nama još većega problema! Ovdje osim potonuća može doći do fizičkog dodatnog oštećenja trupa kojega valovi guraju na obalu. Kako je naša obala dosta stjenovita tako je grubo nasukavanje na stijene zapravo vrlo česta posljedica ovakve nezgode.

Nejasnoće oko osiguranja motora

Ako gledamo štete na motoru one općenito mogu biti zbilja raznorazne, i kreću se od spomenutog "oranja po dnu” i nasukavanja, pa sve do pregrijavanja motora izazvanog nekim od brojnih uzroka. Upravo tu nastaju najveće nejasnoće oko toga što je osigurano policom osiguranja, a što nije?

Vrlo česta priča oko osiguranja motora je ona o pogonskim štetama na motoru. Svi žele imati ugovoreno osiguranje motora na svojoj polici osiguranja! No znamo li mi što to pokriće zapravo znači?

Što je to zapravo pogonska šteta?

U svijetu osiguranja pod pogonskom štetom smatraju se sve štete nastale u motoru do kojih je došlo bez vanjskog utjecaja. Glavni i zapravo jedini bitan uvjet da bi se mogla osigurati jedna takva šteta jest da je motor održavan u redovnim vremenskim intervalima sukladno preporukama proizvođača.

 

 

Prijava osiguranju i kapetaniji

E sada dolazimo i do dijela oko prijave štete lučkoj kapetaniji. U pravilu svaka pomorska nesreća bi se trebala prijaviti lučkoj kapetaniji, međutim u slučaju zatajenja motora mi imamo štetni događaj, ali zapravo nemamo nešto što bi se moglo karakterizirati kao pomorsku nesreću poput sudara ili udara plovila ili nečeg sličnog što bi trebalo prijaviti lučkoj kapetaniji. Kad je plovilo na sigurnom i više nema dodatnih opasnosti, poduzete su sve mjere sprečavanja još veće štete, dolazimo do faze u kojoj je potrebno uključiti osiguravatelja te obavijestiti lučku kapetaniju o nastanku nezgode na moru. Kako smo u prijašnjim brojevima opisivali, u suradnji s osiguravateljem i sukladno dobivenim uputama treba odraditi korak po korak kako bi se cijela šteta uredno i kvalitetno obradila u što kraćem roku i kako bi se u potpunosti nadoknadili svi troškovi popravka.

Sukladno Pomorskom zakoniku pomorska nesreća se mora prijaviti nadležnoj odnosno najbližoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije, i to u roku od tri dana. U ovakvim trenucima dolazi do izražaja izbor kvalitetnog i stručnog brokera u osiguranju. Ne biste trebali biti sami u ovom vrlo osjetljivom i specifičnom trenutku. Posavjetujte se s vašim savjetnikom za osiguranje.

Prikupljanje ponuda za popravak

Kad smo sigurni da je plovilo sigurno na vezu ili ako se pokazalo potrebnim na suhom, nakon što smo prijavili štetu svim nadležnim instancama i organizirali pregled procjenitelja osiguranja, sljedeći je korak prikupljanje ponuda za popravak štete. U tom dijelu je mudro posavjetovati se s osiguravateljem kako bi se pronašao najkvalitetniji i najefikasniji serviser ili više njih, ovisno o modelu motora.

Praćenje popravka

Popravak treba pažljivo pratiti od samih početaka. Ponude za popravak plovila kod ovakve vrste šteta nakon kvalitetno i stručno odrađene dijagnostike mogu biti vrlo precizne i bez većih odstupanja, naročito ako se radi o uređajima i instalacijama. Druga je stvar ako na dijelu plovila imamo i požar. Tada se mogu očekivati i značajnija odstupanja zbog naknadnog pronalaska oštećenja koja se otkriju tek nakon početka radova na plovilu.

Serviser mora temeljito pratiti i dokumentirati sva novoutvrđena oštećenja na uređajima ili instalacijama, i o tome mora izvijestiti vlasnika plovila, a vlasnik se nakon toga mora posavjetovati s osiguravateljem. Po završetku popravaka prije puštanja plovila u pogon procjenitelj mora obaviti izvid, naročito ako se radilo o ozbiljnijoj šteti.

Kako biste bili sigurni tijekom eksploatacije svojega plovila i pogona nikako ne bi trebalo zaboraviti zatražiti garanciju za radove i za nove uređaje od strane servisera, i prije plovidbe trebalo bi dobro testirati i pregledati sve vitalne i popravljane dijelove na plovilu.

...