Osiguranje plovila u transportu

BN 230
| 29.10.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Velika većina plovila koja se koriste u nautici, u plovidbi provode tek manji dio vremena. Nisu čak rijetka ni ona koja veću udaljenost prevaljuju vozeći se kopnom na prikolicama, negoli morem, a i ova ostala veći dio godine samuju na vezu u moru ili pak kakvoj marini. A svaki od tih aspekata traži poseban pristup u osiguranju

Kad razmišljamo o plovilima zasigurno nam se prva pojavi „slika" plovila kako plovi na moru ili je vezano negdje u lijepoj uvali dok ekipa uživa i kupa se u prekrasnom kristalno čistom moru. Međutim to je jedan mali, i možemo slobodno reći kratki segment u godišnjem ciklusu korištenja plovila. Ostatak posjedovanja plovila sastoji se od brojnih pripremnih radnji: servisa, održavanja, popravaka, zamjene dotrajalih dijelova... Plovidbi i uživanju u plovilu prethodi cijeli niz poslova i radova kao što su servis motora, jedara ukoliko je u pitanju jedrilica, nanošenje antivegetativnog premaza, servis i održavanje sigurnosne opreme, ali i ostale dodatne opreme plovila. Većina tih radnji odvija se na suhom, odnosno plovilo treba izvaditi iz mora dizalicom, travel liftom ili pak prikolicom ako se radi o manjim plovilima.

Transport plovila

Prilikom kupnje plovila i dostave do odredišta, ili pak vađenja plovila radi smještaja na neki suhi, odnosno zimski vez, plovilo treba prebaciti nekim transportnim sredstvom. Postoji cijeli niz sredstava kojima se plovilo prevozi. Ako se plovilo prevozi morem postoje specijalizirane tvrtke koje vrše transfere vašeg plovila sa svojim posadama ili pak pomoću teretnih brodova specijaliziranih za transport plovila. Plovila se ovisno o veličini i dimenzijama mogu transportirati i željeznicom, no ipak nekako najčešći i najuobičajeniji način je cestovni transport. Bilo da se radi o transportu na kamionu, na kamionskoj prikolici ili pak automobilskoj prikolici za transport plovila, cestovni transport je taj koji će bez dodatnih operacija plovilo prebaciti s jedne pozicije na drugu.

 

 

O kojoj god da se vrsti transporta radilo uvijek postoji rizik od mogućeg oštećenja, bilo plovila, bilo da se plovilom nanese šteta na nečem drugom. Naravno sve te moguće situacije predstavljaju i rizike koje je potrebno osigurati kroz moguće opcije u osiguravateljskoj polici.

Puno je tu detalja i rizika o kojima treba povesti računa. Na primjer je li plovilo osigurano za vrijeme vađenja iz mora dizalicom, odnosno postoji li polica osiguranja koja pokriva štete dok se plovilo nalazi na suhom vezu radi zimovanja ili dok je plovilo na nekom servisu? Treba li dodatno osigurati plovilo za vrijeme transporta, i što ako plovilo padne s kamiona ili prikolice za vrijeme transporta? Ovdje je puno pitanja, ali i puno odgovora, gdje bismo mogli zaključiti da se ovoj problematici treba posvetiti ozbiljno kako bi se na taj način smanjili potencijalni rizici.

Što je osigurano policom osiguranja plovila?

U prijašnjim smo brojevima razvrstavali i detaljnije objašnjavali razne vrste osiguranja, ili bolje rečeno pokrića koja mogu biti ugovorena za plovilo. Kada govorimo o polici u ovom smislu govorimo o pokrićima osiguranja za vrijeme plovidbe. Uzmimo pretpostavku da jedno prosječno plovilo najčešće ima policu na kojoj je ugovoreno nekoliko pokrića:

  1. osiguranje od odgovornosti za štete prema trećima
  2. kasko osiguranje
  3. osiguranje putnika i članova posade na plovilu.

Kasko polica može sadržavati određena pokrića za određene štete kada govorimo o transportu plovila kopnom ili boravku plovila na suhom. Kvalitetna kasko polica plovila sadržava osiguranje plovila za vrijeme dok se vadi iz mora ili spušta natrag u more npr. dizalicom, za vrijeme dok boravi na suhom vezu radi zimovanja ili servisa pa čak i u određenim slučajevima dok se plovilo prevozi adekvatnim prijevoznim sredstvom cestovnim putem.

 

 

Primjeri iz prakse

Jedan tipičan primjer takve štete je situacija koja se može dogoditi dok se plovilo vadi iz mora i postavlja na suho radi zimovanja ili servisa i u trenutku postavljanja na takozvane „ležaljke". Kada tome dodamo jak vjetar, loše vrijeme i nepažnju vrlo lako može doći do pada plovila ili grubog oslanjanja na bok. Oštećenja u tim situacijama mogu biti vrlo velika.
Također jedan sličan primjer koji se često znade dogoditi je oštećenje dok se plovilo iz marine prevozi na odlagalište plovila. U tim slučajevima često se dogodi da za vrijeme transporta na prikolici dođe do oštećenja trupa ili dijela opreme. Savjet je da kod svog brokera dobro provjerite policu koju trenutno posjedujete kako biste utvrdili imate li potrebna pokrića za vrijeme boravka plovila na suhom, i kod vađenja i spuštanje u more.

Transport plovila – cargo?

Bilo da se plovilo prevozi kopnom na prikolici ili morskim putem na teretnom brodu, uvijek treba provjeriti treba li plovilo dodatno osigurati?! U većini slučajeva prijevoznik ima svoju policu osiguranja, takozvanu prijevoznikovu odgovornost za sav teret koji prevozi, na način da se osigurava u slučaju kada prijevozno sredstvo kojim se plovilo prevozi zajedno s plovilom na njemu nanesu štetu nekome trećem; primjerice u sudaru na cesti, ali i za slučaj da se roba u prijevozu ošteti. Uobičajeno je da prijevoznik ima osiguranje koje pokriva štete na plovilima po principu osiguranog iznosa po kilogramu robe koju prevozi. Prijevoznikova odgovornost uglavnom ne pokriva ukrcaj i iskrcaj plovila. Taj iznos je uglavnom vrlo malen pa za svaki slučaj treba ugovoriti i policu osiguranja plovila u transportu (cargo).

 

 

Takva jedna polica osiguranja plovila u transportu pokriva većinu, ili barem glavne i najčešće štete koje se mogu dogoditi na plovilu uslijed transporta, poput pada s dizalice, oštećenja uslijed vremenskih neprilika i slično. Svakako se savjetuje provjeriti što sve polica pokriva prije nego plovilo krene u transport. Ovakav tip police (Cargo) može pokrivati osnovne ili pak sve rizike, pa i ukrcaj i iskrcaj plovila. Prilikom kupnje novog plovila i dostave plovila do odredišta u neku marinu može se svašta dogoditi pa tako i nastati velika šteta. Jedna od potencijalnih situacija je da plovilo bude uredno ukrcano na prijevozno sredstvo, prevezeno cestovnim putem do odredišta te prilikom iskrcavanja „klizne" s traka na dizalici, padne i razbije se trup. Cargo osiguranje pomaže upravo u ovakvim situacijama.

Plovilo na suhom vezu za vrijeme servisa

Polica kasko osiguranja plovila u većini slučajeva pokriva i plovilo za vrijeme boravka na suhom vezu. Dok plovilo miruje na suhom ili se na njemu vrše određeni radovi plovilo je osigurano kasko policom. Važno je napomenuti da i serviser koji obavlja radove na plovilu ima određenu odgovornost za potencijalne štete prouzročene tijekom obavljanja radova, ali o toj temi ćemo malo više reći u nekom od sljedećih brojeva.

Pitanje je kako dodatno osigurati plovilo u situaciji kad se plovilo nalazi na suhom vezu i dok na njemu ovlašteni serviser obavlja radove. Plovilo je spojeno na električnu mrežu, i u tom trenutku se na njemu nalaze određeni uređaji i alati koji služe za servis ili popravak. U toj situaciji može doći i do požara na plovilu. Pokriva li polica osiguranja plovila i tu štetu ili je tu odgovoran serviser? Ima li serviser policu osiguranja koja pokriva takve slučajeve?
Kao što vidimo, osim rizika kojima je plovilo izloženo za vrijeme dok plovi i boravi u moru, velike su opasnosti i za vrijeme dok se plovilo prevozi, miruje na suhom, vadi se iz mora ili pak ponovo vraća u more. Može se reći da plovilo veći dio godine boravi na suhom nego u moru, točnije da veći dio svoga radnoga vijeka miruje. Zato je vrlo važno provjeriti sve što polica osiguranja plovila ima u sebi uključeno, i zbog toga ne možemo dovoljno naglasiti važnost iskrene komunikacije sa svojim brokerom, specijalistom za osiguranja u nautici, što će se, kada i gdje događati s plovilom kako bi se eventualno moglo doskočiti svim rizicima pomoću dodatnih pokrića ili drugih vrsta osiguranja. Odgovore na ta pitanja može vam dati jedino dobar savjetnik u osiguranju, broker koji će složiti policu koja će vas uistinu štiti, a ne služiti samo da zadovolji formu.

...