Osiguranje plovila u transportu

BN 230
| 29.10.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva


Velika većina plovila koja se koriste u nautici, u plovidbi provode tek manji dio vremena. Nisu čak rijetka ni ona koja veću udaljenost prevaljuju vozeći se kopnom na prikolicama, negoli morem, a i ova ostala veći dio godine samuju na vezu u moru ili pak kakvoj marini. A svaki od tih aspekata traži poseban pristup u osiguranju

Kad razmišljamo o plovilima zasigurno nam se prva pojavi „slika" plovila kako plovi na moru ili je vezano negdje u lijepoj uvali dok ekipa uživa i kupa se u prekrasnom kristalno čistom moru. Međutim to je jedan mali, i možemo slobodno reći kratki segment u godišnjem ciklusu korištenja plovila. Ostatak posjedovanja plovila sastoji se od brojnih pripremnih radnji: servisa, održavanja, popravaka, zamjene dotrajalih dijelova... Plovidbi i uživanju u plovilu prethodi cijeli niz poslova i radova kao što su servis motora, jedara ukoliko je u pitanju jedrilica, nanošenje antivegetativnog premaza, servis i održavanje sigurnosne opreme, ali i ostale dodatne opreme plovila. Većina tih radnji odvija se na suhom, odnosno plovilo treba izvaditi iz mora dizalicom, travel liftom ili pak prikolicom ako se radi o manjim plovilima.

Transport plovila

Prilikom kupnje plovila i dostave do odredišta, ili pak vađenja plovila radi smještaja na neki suhi, odnosno zimski vez, plovilo tre ... (više uz pretplatu)