Osiguranje na vezu

BN 228
| 1.9.2020 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva


Često se misli da se na plovilu šteta može dogoditi samo dok plovi. Sve dok je na vezu plovilo je sigurno. S druge strane i ugovori o vezu su različiti od mjesta do mjesta pa tu treba provjeriti ima li marina ili lučica kakvo osiguranje od određenih šteta

U prijašnjim smo brojevima pisali o raznim štetama koje se mogu dogoditi na plovilu. Ulazili smo u detaljne analize i prikazali na kojim se dijelovima plovila i na kakav način oštećenje može dogoditi, a nakon toga kako i na koji način treba pristupiti prijavi, obradi štete i samom popravku kako bi se plovilo u što kraćem roku vratilo u prvobitno stanje prije nastanka štete. Prilikom popravka dijelova plovila ili zamjene dijelova opreme koja je uništena ili izgubljena treba voditi računa o tome da plovilo koje je staro 20 godina, i na njemu se nalazi izvorno ugrađena oprema nema više karakteristike nove opreme, a to znači i da vrijednost te iste opreme više nije ista kao što je i vrijednost novougrađene.
Šteta na plovilu može se dogoditi u plovidbi i u mirovanju, na sidru ili pak na vezu. U ovom članku ćemo pokušati proći kroz sve potencijalne situacije i njihovo rješavanje kroz oči osiguranika i osiguravatelja.

Što kada ne plovimo?

Kada govorimo o štetama ko ... (više u tiskanom i CD izdanju)