Osiguranje: Genuin Links zastave

BN 242
| 3.11.2021 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Državna pripadnost broda, posebice kod država sa snažnom vezom između države i broda, znači da taj brod spada pod jurisdikciju te države i ona kontrolira sva upravna, tehnička i socijalna pitanja vezana za brod i njegovu posadu. Državna pripadnost broda je jedno od mjerila individualizacije i identifikacije broda, i podrazumijeva pravnu vezu između broda i države čiju zastavu brod ovlašteno vije, te obilježava pripadnost nekoj državi koju brod stječe na temelju materijalnih i formalnih pretpostavki

U prošlom smo broju započeli jedan opći pregled tržišta zastava za plovila koje su najčešće u našem području, na Jadranu, i Mediteranu općenito. Objasnili smo glavni kriterij, a to je veza između države i broda, kao i to da država ima stvarnu moć kontrole nad njime kroz takozvanu „genuine link”, odnosno stvarnu vezu. U daljnjem tekstu nastavljamo s obradom nekoliko nama bliskih zastava, ali i nekih novih ulazaka na tržište.

Talijanska zastava

Iako među samim nautičara nepopularna, talijanska zastava oduvijek je bila među onima koje uživaju najveći ugled na svijetu. Zakonodavstvo, kako u komercijalnom, tako i u rekreacijskom sektoru, vrlo pažljivo slijedi i poštuje međunarodne propise, iako ga karakterizira objektivan višak birokracije. Međutim, ... (više u tiskanom i CD izdanju)