Orhideje

BN 199
| 29.3.2018 | Piše:
Stanko Cuculić


Agent je bil verziran, profesionalan i uslužan. Kad su došli na red da se čekiraju, agentica Swiss Aira je rekla da će ih morat stavit va bussines klasu, aš da je turistička prebukirana pa da će do Zuricha letet va bussines klase

Trebali su pred tri meseca doć doma, ali ispalo je drugačje. Već četrnajst meseci vrteli su se po Pacifiku, od zapadne obale Amerike, preko Japana do Kine i Australije. Ljudi su se već pomalo i štufali. Andre i Miro su počeli iskat smenu još pred tri meseca, ali z kadrovske su svaki put dobili isti odgovor: - Evo bit će brzo, strpite se, čekamo povoljnu priliku.

- Navigali su na veloj ozbiljnoj konpanije, brodi su bili novi, odlični, plaća nikad ni dana ni kasnila, dobivali su bonusi, a i panatika je bila odlična. Bila je to firma na koj se je znal red, pa ni bila retkost da se ostaje i duže od kontrata, ali ča je previše je previše! Andru se je kćer rodila pred deset meseci, a on je još ni videl! Žena mu je pisala kako imaju lipo dite, da na njega sliči, pa mu je i sliku poslala. Kad se pohvalil da mu je žena napisala kako kćer na njega sliči, kumpanji su ga zezali da bi za dite bilo bolje da sliči na mater.

-Ako je brižno dite lipo na te, bit će dugo od lipote! -

Ni ga to puno smetalo, on je samo otel već jedanput poć doma i zet ju u naručje. I onda jedno jutro konačno je došal telegram va kemu je pisalo da smena čeka u idućen portu, a idući porat bil je Hong Kong. Kad su Andre i Miro čuli da dolazi smena, ni sami nisu mogli verovali da će za ki dan doma bit! Skupa su se mišali i radost i strah. Miru je sin imel dve leta kad je z domi partil, i mali ga već više od leto dan ni videl. Teško je bilo ne pitat se će ga poznat. Brigi su to, pa i tjeskoba, ali veselje zbog puta doma je ipak bilo jače sad kad znaju da smjena dolazi, veselju ni kraja.

Va Hong Kongu su se usidrili točno pred aerodromon. Avioni su saki čas uzletali i sletali tako blizu da se činilo ko da će jarbol zakučit. Svaki ki je poletal va njimi je budil nostalgične misli...

-Andre, kad ćemo i mi ovako poletet i zvisoka gledat na ove dole, ki se po kuvertu motaju, štivi zapiraju ili otpiraju, deriće armivaju, onih va makine ča pištoni i cilindri pregledivaju, na kogi ki parićivaju obed i večeru, i na kamarijeri ča serviraju i peru pijati, pometaju i čiste kanižele i saloni, i ofičjalon uređuju kabine?-

- A još malo pa će i na nas doć red da poletimo...- rekal je Andro.

Agent je po Andra i Mira došal točno na vrime. Oni su spravni čekali još od jutra. Ekipa se posložila na barkarižu da se pozdrave š njimi i da pošalju pozdrave svojima doma. Iako je ekipa bila dobra, jedva su dočekali doć na aerodrom kade su morali ćapat let Swiss Aira iz Hong Konga za Zurich, via Bankong, i onda iz Zuricha za Zagreb. Na aerodromu je bilo uobičajeno, veli movimenti, gužva... pravi mravinjak, ali sve funkcionira. Agent je bil verziran, profesionalan i uslužan. Kad su došli na red da se čekiraju, agentica Swiss Aira je rekla da će ih morat stavit va bussines klasu, aš da je turistička prebukirana pa da će do Zuricha letet va bussines klase, naravno bez nadoplate, ali da će do Zagreba normalno va turističkoj. Nisu se bunili. Obin dvin bilo je to prvi put da će letet va toj za njih tajanstvenoj i nedostupnoj „Bussines klasi". Do sad su va nju samo onako znatiželjno špijali kroz koltrinu kad su šli malo noge prootegnut, a sad in se eto ukazala prilika da i lete va njoj. Razlika je bila vela, sjedala su bila šira i udobneja, hrana je bila bolja i servirana na porculanu, pića koliko ćeš, kakovo ćeš, i kad ćeš... ma milina! Va Bankoku, su stali dokla se avion ne parića za dalje pa su imeli dosta vremena, i mogli su poć nogi protegnut. I ta aerodrom je bil prekrasan, pun butigi, a va njimi nema čega nema. Oko in je palo na cvjetarni pune orhideji i na putnici, pa i stjuardesi, ke su ih masovno kupovale. Bile su prekrasno pakirane, i ne previše skupe. I tako su i njih dva, kad već svi kupuju te orhideji odlučili da će i oni kupit rožicu svojimi ženami. Obično kad se z avijonon doma dolazi nosi se samo kakov sitni suvenir i igraljka za dicu, ali rožice, pa još orhideju, nikad nisu donesli. Bili su sigurni da će se žene začudit, ma i razveselit. Do njih su va avionu sedela dva biznismena iz Sarajeva. Bili su to prijazni, pravi narodni ljudi.

- Nego momci šta će vam to cvijeće?-

- To nan je za žene, dar. Nismo se videli već 14 miseci pa da ih malo razveselimo... A vi, vi niste kupili rožice?

- Nakon naše desetodnevne odsutnosti nosimo mi njima nešto mnogo bolje, što će ih itekako razveselit. A vama kojih nema četrnajst mjeseci obradovat će se one i bez cvijeća! - rekli su Sarajlije i fakinski in namignuli.

Ženi su se rožican naveselile, ali još više su se razveselile tomu ča su in muži konačno doma došli. Dobro su Sarajlije rekli, a oni toga se nisu domisleli.

...