Opće odredbe i uvjeti prodaje

| 10.5.2016 | 33294 pogleda


Korištenjem www.burzanautike.com internet-trgovine automatski prihvaćate sljedeća pravila i uvjete:

U smislu općih uvjeta prodaje prodavatelj je Lantina d.o.o., iz Rijeke (u daljnjem tekstu Prodavatelj), a Kupac je posjetitelj naše Internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronički formular za narudžbu i pošalje ga Prodavatelju.

Svi proizvodi ponuđeni u našoj Internet trgovini naručuju se putem elektroničkog formulara. Sve naručeno, pretplata ili drugi artikli naručeni putem Internet trgovine, neopozivi su.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode, kontaktirat će kupca i dogovoriti produljeni rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda. Ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u dogovoru sa Kupcem vraća se novac.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, maloljetne i poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni te da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve zapreke pri naručivanju i kupnji putem internetske prodaje i snosi potpunu odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Registracija

Kupac se prije kupovine u Internet trgovini ili kupovine pretplate mora registrirati. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka dužni ste odmah ažurirati vaš korisnički račun kako bi Prodavatelj bio na vrijeme obaviješten o nastalim promjenama.

Naručivanje

Nakon prijave u sustav, u Shop-u odaberite artikle koje želite naručiti i kliknite "NARUČI".

U prvom koraku odabirete vrsti i količinu artikala ili tip pretplate.

U drugom koraku definirate adresu za dostavu (ovisno o tome je li riječ o poklon-pretplati).

U trećem koraku odabirete način plaćanja: opća uplatnica/internet-bankarstvo.

U četvrtom koraku slijedi pregled narudžbe i njena potvrda, odnosno narudžba.

Pretplata, na magazin BURZA NAUTIKE

Nakladnik mjesečnika „Burza Nautike" je Lantina d.o.o., Milutina Barača 19, 51000 RIJEKA OIB: 61457173810

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između nakladnika i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza dostave mjesečnika "Burza Nautike" pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene pretplate. Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje nakladnika od dana kada pretplatnik uplati iznos koji odgovara narudžbi pretplate, što znači da pretplatnik prihvaća opće uvjete pretplate. Nakladnik može odbiti narudžbenicu za zasnivanje pretplatničkog odnosna na temelju svoje slobodne procjene, a osobito:

  • ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti;
  • ako je protiv naručitelja pretplate pokrenut stečajni postupak ili neki sličan postupak ili ako ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja te ako je naručitelj dužnik nakladniku.

Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, interneta i elektroničke pošte.

Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se elektronskim putem dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Trajanje i prestanak pretplate

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na tiskano izdanje na 6 ili 12 mjeseci, dobiva primjerak magazina na adresi navedenoj u narudžbi. Početak ugovorenog roka pretplate računa se od dana kada je pretplatnik zaprimio prvu isporuku mjesečnika, a trajanje je utvrđeno ugovorom o pretplati. Pretplatnik može promijeniti adresu isporuke ali mora o tome pismeno obavijestiti izdavača na adresu Lantina d.o.o., Milutina Barača 19, 51000 Rijeka ili mailom pretplata@burzanautike.com. U protivnom smatrati će se da je usluga temeljem postojećih podataka valjano izvršena. Sve promjene po dostavljenim podacima nakladnik se obavezuje evidentirati u roku od najkasnije 7 radnih dana.

Pretplatnik ima pravo raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 8 (osam) radnih dana od dana primitka prve isporuke mjesečnika. U tom slučaju pretplatniku će biti vraćen iznos uplate umanjen za isporučene primjerke i bankarske troškove. Dan raskida smatra se dan kada je izdavač primio obavijesto o raskidu.

Svaki pretplatnik koji ugovori web pretplatu, na ugovoreni rok pretplate dobiva još 30 dana gratis, odnosno još jedan broj, što znači da na pretplati od 3 broja dobiva 3+1, od 6 brojeva pretplatnik dobiva 6+1, ili ako je to pretplata na 12 mjeseci, pretplatnik dobiva 12+1 primjerak. Nakon isteka pretplatnog roka pretplatnik će dobiti pismenu obavijest o isteku i uvjetima i načinu produženja pretplate. Ukoliko pretplatnik ne odabere jedan od modela pretplate i ne uplati odgovarajući iznos prema ugovor o pretplati smatra se da korisnik ne želi produžiti pretplatu.

Ugovor o pretplati svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem, navodeći šifru pretplatnika i razlog otkaza, uz otkazni rok od 30 dana.

U slučaju prestanka pretplatničkog ugovora prije isteka ugovorenog roka, a iz razloga za koji je odgovoran pretplatnik, pretplatnik gubi pravo na popust i povrat pretplate ili popusta koji su mu odobreni pri sklapanju i/ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

Korištenje izdanja u komercijalne svrhe

Bez suglasnosti nakladnika nije dopušteno korištenje cijelog sadržaja ili pojedinačnih djela unutar izdanja u ekonomske svrhe. Pod korištenjem u ekonomske svrhe podrazumijevaju se radnje usmjerene na ostvarivanje ekonomske koristi umnožavanjem, naplatnom ili besplatnom distribucijom, iznajmljivanjem, davanjem na besplatno ili naplatno korištenje ili posudbu trećim osobama (primjerice davanje izdanja na čitanje korisnicima ugostiteljskih objekata i sl.). Suglasnost (dopuštenje) za korištenje izdanja u ekonomske svrhe isključivo daje nakladnik prema prethodnom dogovoru. Prilikom ugovaranja pretplate potrebno je zatražiti odobrenje (licencu) za korištenje izdanja u ekonomske svrhe. Osim toga nije dopušteno stavljanje magazina ili bilo kojeg njegovog dijela na javnim društvenim mrežama. Svaka takva aktivnost je kažnjiva i smatra se povredom autorskih prava izdavača i podliježe zakonu o Autorskim pravima. U tom slučaju automatski se raskida pretplatnički odnos i izdavač ima pravo tražiti naknadu eventualno nastale štete.

Plaćanje

Robu možete platiti općom uplatnicom (tj. plaćanje internet-bankarstvom), nakon zaprimanja vašeg zahtjeva za pretplatu na e-mail će vam biti poslani podaci za uplatu. Novčana obveza koju kupac plaća smatrat će se namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od kupca nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu sa odredbama Zakona o platnom prometu.

Prilikom uplate na devizni račun kupac je dužan podmiriti sve troškove (uključujući i troškove uplatne i odredišne banke) u kojoj uplaćuje sredstva, jer taj iznos nije prikazan i ovisi o banci.

Trošak dostave dodatno se zaračunava i posebno je prikazan na narudžbi, a ovisi o načinu dostave i pružatelju usluge dostave. Uz svaku pošiljku s naručenom robom dobivate račun s iskazanim iznosom za koji se tereti vaša kreditna kartica.

Zaštita privatnosti

Lantina d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebiti osobne podatke iz obrasca narudžbe. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte i sl.).

Lantina d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza; informira Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje Kupcima mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Lantina d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Lantina d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promjeni obavijestiti Lantina d.o.o.. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Lantina d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Lantina d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na web stranice www.burzanautike.com, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi. Osim u slučaju elektroničke narudžbe, Lantina d.o.o. neće kupcu slati elektroničke poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.

Dostava /rokovi

Dostava u Hrvatskoj

Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se isključivo poštom i u rokovima definiranim korištenjem usluga Hrvatske pošte.

Dostava u inozemstvu

Obavlja se isključivo poštom sa sljedećim rokovima isporuke:

  • za područje Europe, običnom poštom, 10 - 12 dana
  • za Ameriku i Kanadu, avionom, 7 - 10 dana
  • za Australiju, Novi Zeland i ostale zemlje, avionom, 10 - 14 dana

Dostava časopisa

Novi se broj magazina pretplatnicima šalje na dan izlaska, tj. dan kada je u prodaji na kioscima. Magazin je pakiran u zaštitnoj prozirnoj foliji sa umetnutim listićem sa adresom dostave kako bi se izbjegla oštećenja prilikom uobičajenog transporta, a šalju se kao tiskanice i za njih nije predviđena preporučena dostava.

Dostava knjiga i drugih artikala

Knjige, godišnji stari brojevi ili kompleti časopisa, i CD-ovi, kao i ostali artikli šalju se kao obične ili preporučena pošiljka, prema zahtjevu kupca, zapakirani u posebne kuverte tako da se uobičajenom manipulacijom u poštanskom prometu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati poštanskom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti primiti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Ako Kupac ni nakon predviđenog roka isporuke ne primi od Prodavatelja naručenu robu ili obavijest o isporuci, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi se mogla potražiti pošiljka ili poslati zamjenska.

Povrat robe / reklamacije

Lantina d.o.o. jamči za sve proizvode kupljene posredstvom internetske stranice. Reklamacije za kupljene proizvode mogu se ostvariti u roku od 10 dana od preuzimanja proizvoda uz predočenje računa za kupnju. Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena tiskarska greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Ako pretplatniku pojedini broj časopisa nije isporučen u predviđenom roku, treba se javiti Prodavatelju što prije, a najkasnije 15 dana od očekivanog roka isporuke. Samo će mu u tom slučaju Prodavatelj bez dodatnih troškova ponovno poslati zamjenski broj.

Kako vratiti ili zamijeniti robu

Pošaljite nam kratak e-mail na pretplata@burzanautike.com s opisom, tj. razlogom zbog čega niste zadovoljni kvalitetom robe ili usluge. Kontaktirat ćemo vas i dati prijedlog rješenja problema.

U slučaju zamjene robe koja je uvjetovana njenom nekvalitetom trošak poštarine za povrat robe kao i za slanje zamjenskog proizvoda (ako nije dogovoren povrat uplaćenog iznosa) preuzima Lantina d.o.o.

Uvjet za zamjenu robe ili povrat uplaćenog iznosa je slanje reklamirane robe na našu adresu.

Svakako uz pošiljku priložite i poslani račun, a od pošte zatražite potvrdu o slanju pošiljke kako bismo u slučaju da se pošiljka zagubi u pošti mogli dokazati da je ona poslana.

Jednostrani raskid ugovora

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime adresu,broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Rok za jednostrani raskid iznosi iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora za digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete Ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko niste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode , obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjer obrasca o jednostranom raskidu ugovora

Ime, prezime i adresa potrošača ______________________________

Prima LANTINA d.o.o. pp 10, 51215 KASTAV, Hrvatska, prodaja@burzanautike.com (Tel. 051/685-460; Fax.051/685-462)

Ja_____________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeće robe/usluge _________________, naručene /primljene dana _________________.

Potpis potrošača

Datum

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Jednostrani raskid ugovora:

http://potrosac.mingo.hr/slike/dokumenti_3/g2014/m09/x1371222713391006.pdf

Komunikacija

Osim što se vaša e-mail adresa koristi kao korisničko ime za logiranje u sustav, na vašu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke (potvrda narudžbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju, potvrda o terećenju kartice ili otkazivanju transakcije). Stoga vas molimo da koristite ispravnu i važeću e-mail adresu kako bi poruke s potrebnim informacijama stigle do vas.

Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima i promijeniti pristupnu lozinku ili svoje opće podatke.

Ovi Uvjeti su dostupni na http://www.burzanautike.com/hr/opce_odredbe_i_uvjeti_prodaje/4072/76.

Nakladnik pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u kojem slučaju će o tome prethodno obavijestiti pretplatnika.

Kontakti

Lantina d.o.o.

Milutina Barača 19
51000 Rijeka, Hrvatska
Lantina društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošću,

upisano pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem Tt-16/8119-2
MBS: 01185667
OIB: 61457173810
Račun u Privrednoj banci u Rijeci:
IBAN: HR6823400091110052164 SWIFT CODE: PBZGHR2X
Temeljni kapital: 20.000,00, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Jelena Cvitanić Herak, Marko Cvitanić, Koraljka Cvitanić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Jelena Cvitanić Herak - direktor


ODJEL PRETPLATE

tel. 00 385 51 /685 460, 685 465
fax. 00 385 51 685 462
pretplata@burzanautike.com

 

Za mjesečni magazin BURZA NAUTIKE

tel. 00 385 51 /685 465
jelena.cvitanić.herak@burzanautike.com

...