Navigacijska svjetla

Navigacijska svjetla

Mnogi koji su plovili noću ističu to kao poseban, skoro pa i nezaboravan doživljaj. Međutim, u usporedbi s tipičnom dnevnom plovidbom noćna plovidba zahtijeva mnogo više zalaganja od čitave posade, a posebno od onoga koji upravlja plovilom. Noć ima svoju moć i mrak se mora uvažavati. Za noćnu plovidbu se uistinu treba dobro pripremiti kako bi ta plovidba ostala u sjećanju kao jedan drukčiji doživljaj mora, a ne da se pamti po nečem što bi se radije zaboravilo.

BN 260
| 3.5.2023
Porastao interes za jedrenje brojnih korisnika s invaliditetom
Brodogradnja

Porastao interes za jedrenje brojnih korisnika s invaliditetom

Zahvaljujući osmišljavanju novih tipova plovila i stvaranju široke palete specijalnih pomagala za plovidbu, posebno za plovila do šest metara dužine, ...

BN 251
| 4.11.2022  
Dizajn za ljudsku raznolikost, društvenu uključivost i jednakost
Brodogradnja

Dizajn za ljudsku raznolikost, društvenu uključivost i jednakost

Univerzalni dizajn izražava temeljni cilj dobre teorijske i dizajnerske prakse koji se sastoji u odgovoru na potrebe što većeg broja korisnika, pa tak...

BN 251
| 2.8.2022  
Problemi pristupačnosti u potpalublju jedrilica
Brodogradnja

Problemi pristupačnosti u potpalublju jedrilica

Nastavlja se tema o dizajnu pristupačnih i uključivih plovila, prvenstveno jedrilica, kod kojih su razmatrani tipični problemi pristupačnosti za osobe...

BN 254
| 29.10.2022  
Problemi  pristupačnosti modernih jedrilica
Brodogradnja

Problemi pristupačnosti modernih jedrilica

Nastavlja se tema o dizajnu pristupačnih i uključivih plovila, prvenstveno jedrilica, kod kojih su razmatrani tipični problemi pristupačnosti za osobe...

BN 253
| 4.10.2022  
Uključivi pristup za plovila
Brodogradnja

Uključivi pristup za plovila

Nastavlja se tema o pristupu dizajnu pristupačnih i uključivih plovila kod kojih su prilikom dizajniranja uzeti u obzir tipični problemi osoba s inval...

BN 252
| 3.9.2022  
EEDI i EEXI norme bez kojih više nema plovidbe
Brodogradnja

EEDI i EEXI norme bez kojih više nema plovidbe

Može vam se činiti potpuno nebitnim no puno normi i pravila, posebno ekoloških, je preslikano i uvedeno u nautiku, a što bi mogao biti slučaj i sa EED...

BN 252
| 3.9.2022  
Dizajn plovila za uključivost
Brodogradnja

Dizajn plovila za uključivost

Tema koja će se obraditi u nekoliko nastavaka usmjerena je na prikaz novog pristupa dizajnu pristupačnih i uključivih plovila, prvenstveno jedrilica, ...

BN 251
| 2.8.2022  
Rezalište brodova
Brodogradnja

Rezalište brodova

Brodovi su se tradicionalno rezali u blizini brodogradilišta u Europi i Sjevernoj Americi gdje su se gradili i gdje je postojala prilično napredna meh...

BN 250
| 1.7.2022  
Rizici za zdravlje i onećišćenje okoliša u rezalištima plovila
Brodogradnja

Rizici za zdravlje i onećišćenje okoliša u rezalištima plovila

Mnogi radnici rade bez neodgovarajuće ili ikakve zaštitne opreme te doslovno golim rukama rastavljaju brod...

BN 250
| 1.7.2022  
Povijest rezališta brodova
Brodogradnja

Povijest rezališta brodova

Pooštravanje propisa o zaštiti okoliša 80-ih godina prošlog stoljeća rezultiralo je povećanjem troškova zbrinjavanja opasnog otpada u industrijalizira...

BN 250
| 1.7.2022  


Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više