Održavanje - To moram obaviti prije zime

BN 145
| str. 022-025 | 26.6.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Pravi nautičari, koji poštuju i sebe i svoj brod, dobro znaju da se barka za sljedeću sezonu počne pripremati još dok tekuća traje

Sezona je već davno završila i sada se postavlja jednostavno pitanje: - Što s plovilom? Što s onim koje ostaje na vezu u moru, a što napraviti s onim na suhom vezu? Zime nisu više tako blage, čak ni na Jadranu. Doduše nema toliko hladnih dana, ali ekstremi su mnogo izraženiji nego ranijih godina. Zato pripremi plovila za zimu treba pristupiti ozbiljno, jer trošak u proljeće daleko premašuje ono što treba uložiti najesen da se plovilo očuva od oštećenja. Ako kojim slučajem još niste, pokušajte napraviti berem neke od ovih stvari, jer još uvijek nije kasno.

... (više u tiskanom i CD izdanju)