Odgođeno stupanje na snagu novih ribarskih pravilnika

| 30.9.2019 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Igor Šuhov


Brojnim molbama i primjedbama zainteresiranih subjekata Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo za 18. studenoga odgoditi stupanje na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca i Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Izmjenama Zakona o morskom ribarstvu trebali su se donijeti i podzakonski akti, "Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca", te "Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima" koji su trebali stupiti na snagu 1. listopada 2019. godine. Kako je riječ o korjenitim promjenama kojima bi se napokon trebao unijeti red u promet ribom i proizvodima ribarstva na hrvatskom tržištu, problemu se, po svemu sudeći, pristupilo na mudar način. Naime umjesto da se "po hrvatski" odmah oplete kaznama, u Ministarstvu su odlučili prolongirati stupanje Pravilnika na snagu. To su napravili ponukani brojnim molbama korisnika sustava da se omogući duže vrijeme za prilagodbu na novi sustav vaganja i prve prodaje i kako bi se svim korisnicima omogućilo da se na vrijeme registriraju i usklade svoj rad sa Zakonom.

 

 

Za ribare i prvokupce ribe to znači da se još mjesec dana, sve do 18. studenoga sve radi kao i dosad; prodajni listovi do tog se datuma i dalje popunjavaju na staroj adresi, u aplikaciji "Prvokupci ribe", a ispunjavanje evidencije vaganja još nije obvezno.

Hrvatska je kao jedna od punopravnih članica Europske unije na sebe preuzela obvezu provedbe zakona kojim se obavezuje na kontrolu i vaganje svih proizvoda ribarstva, kao i na uvođenje sustava bilježenja, odnosno evidencije vaganja. Kako bi se izbjegle moguće malverzacije vaganje se mora obavljati na iskrcajnim mjestima prije transporta, prve prodaje ili skladištenja. Stvar zvuči vrlo dobro, ali u Hrvatskoj, zemlji koja u infrastrukturu ribarstva osim mnoštva velikih riječi nije uložila mnogo, od samih se početaka znalo da će to biti teško provedivo, stoga je ova odgoda stupanja Pravilnika na snagu i više no dobrodošla, jer će svim stranama u ovom procesu prometa ribarskih proizvoda omogućiti bolju prilagodbu, a kasnije i provedbu, i kontrolu.

 

 

Podsjetimo, izmjenama Zakona o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima koji su trebali stupiti na snagu definiraju se uvjeti i način vaganja i prve prodaje proizvoda u ribarstvu. Određeno je tko može biti prvi kupac proizvoda ribarstva, koji je postupak registracije prvokupaca, i što sve treba zadovoljiti da bi se riba mogla prodavati direktno s ribarskoga broda.

Novi pravilnik je definirao "prvoga kupca" kao pravnu ili fizičku osobu, dakle tvrtku ili obrt koji se bavi kupovinom ribe, odnosno proizvoda ribarstva, i kupuje ih od proizvođača radi daljnje prodaje ili radi prodaje krajnjem potrošaču. Da bi to mogao obavljati prvokupac mora biti registriran sukladno Zakonu i Pravilniku.

 

 

Kako bi ovaj sustav profunkcionirao napravljena je i mobilna aplikacija mOčevidnik u koju se upisuju podaci o ulovu u gospodarskom ribolovu i kojim bi se trabala zamijeniti izvješća o ulovu ili papirnati očevidnik. Ovom aplikacijom podaci se šalju izravno u bazu podataka Uprave ribarstva i njome se služe samo vlasnici plovila s kvotom za izlov igluna koji nemaju elektronički očevidnik, plovila u rekreativnom tunolovu, koćari i male plivarice.

Ministarstvo je za potrebe provođenja ovoga zakona napravilo i poseban internetski Portal gospodarskog ribarstva koji sadrži modul vaganja, prve prodaje, potvrde o preuzimanju te povezanost dokumenata s očevidnicima, izvješćima i s transportnim dokumentom.

Odgoda je tu, i sad se samo možemo nadati da će ovih mjesec dana biti dovoljno da se svi usklade sa zakonom, i da to neće izazvati potrese na ionako osjetljivom domaćem tržištu ribe.

...