Od Neretljana do partizana

BN 79
| str. 094-097 | 23.4.2013 | Piše:
dr. sc. Krste Juras, dipl. ing.


U prošlom broju časopisa dotakli smo se Omišana, glasovitih po umijeću malog i po prepadima, najčešće gusarskom načinu ratovanja, koji je na ovim prostorima vukao korijene još od ilirskih vremena kao praktički jedini način otpora nadmoćnijem neprijatelju.
U tom pogledu, kronološki gledano, između Ilira i Omišana stoje Neretljani. Oni su u ranom srednjem vijeku obitavali u primorskome kraju između Cetine i Neretve te na susjednim otocima Braču, Hvaru, Korčuli i Mljetu

U prošlom broju časopisa dotakli smo se Omišana, glasovitih po umijeću malog i po prepadima, najčešće gusarskom načinu ratovanja, koji je na ovim prostorima vukao korijene još od ilirskih vremena kao praktički jedini način otpora nadmoćnijem neprijatelju.
U tom pogledu, kronološki gledano, između Ilira i Omišana stoje Neretljani. Oni su u ranom srednjem vijeku obitavali u primorskome kraju između Cetine i Neretve te na susjednim otocima Braču, Hvaru, Korčuli i Mljetu. Na neki način, oni predstavljaju sljednike poznatih ilirskih gusara iz plemena Ardijejaca, koje su Rimljani pacificiral ... (više u tiskanom i CD izdanju)