Od motora do propelera

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
Frane Rendić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Osovinski ležaj jedan je od važnijih elemenata pogonskog sustava, i zbog toga što je podložan trošenju, i kao što smo ranije rekli, zapravo spada u potrošni materijal. Njega svakako treba redovito pregledavati i mijenjati, čak i kad nema previše vidljivih znakova oštećenja ili istrošenosti. Utoliko više što je njegova cijena zanemariva u odnosu na štetu koja može nastati ako se potroši ležaj.

U prethodnom broju Burze Nautike (broj 256) dosta detaljno smo obradili temu koja se odnosi na elastične nosače motora, kao jednog od glavnih uzročnika vibracija na brodu. Opisali smo kao ih montirati, kako zamijeniti ako je neki od njih neispravan, i koji sve problemi mogu nastati ako motor nije dobro centriran, a posebno kako pratiti sve promjene zvuka koji nastaju za vrijeme rada motora. Jer upravo je promjena zvuka i vibracija za vrijeme rada motora prvi pokazatelj da se na motoru ili oko njega događaju neke promjene. Međutim osim samih nosača motora tu je još niz ostalih elemenata koji mogu uzrokovati vibracije; osovinski vod, osovinski ležaj, odrivni ležaj statvena cijev, šupernica, elastična spojka, kardan ako je uključen u cijelu t ... (više u tiskanom i CD izdanju)