Ocean Cleanup za čišća mora i oceane

| 28.10.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
The Ocean Cleanup


Sakupljanjem otpada u rijekama prije nego on dospije u more drastično će se smanjiti zagađenje mora i oceana

Iako to na prvu možda ne djeluje tako, ali čak 80% plastičnog otpada koji završi u morima i oceanima dolazi iz rijeka koje utječu u mora i oceane. To bi značilo da treba "udariti" na ušća rijeka i zaustaviti smeće prije nego stigne u more. U ovom istraživanju je primijećeno da većina otpada koje dolazi u more rijekama dolazi iz rijeka Azije. Iako je razvijeno puno sustava za sakupljanje plastičnog i ostalog otpada tek Ocean Cleanup se je usmjerio na rijeke i sakupljanje otpada u njima.

 

 

Kroz projekt Ocean Cleanup koje je uključivalo detaljno istraživanje razvijeni su i katamarani presretači s branama koje otpad usmjeravaju prema površinskom sakupljaču otpada. Kako bi se omogućila nesmetana plovidba rijekama ovi sakupljači otpada će se postavljati na pozicije na rijekama gdje dolazi do prirodnog gomilanja otpada ostavljajući dio rijeke slobodnim za plovidbu.

Preko pokretne trake sakupljača otpad će se filtrirati i odvoditi trakom u kontejnerske spremnike omogućujući da voda stalno teče. Razina napunjenosti kontejnerskih spremnika nadzirat će se senzorima koji će lokalnim komunalnim društvima dojavljivati stanje napunjenosti. S ugrađenim litijumskim baterijama sustav će u potpunosti biti pokretan energijom iz solarnih panela i biti operativan 24 sata dnevno. Prema riječima razvojnog tima jedan sakupljač bi dnevno mogao sakupiti i do 50 tona smeća, a u ekstremnim situacijama i 100 tona.

 

 

Ocean Cleanup je već sagradio prva četiri sakupljača, s jednim instaliranim u Džakarti, te drugim u Kuala Lumpuru. Identificirajući 1.000 najzagađenijih rijeka na svijetu Ocean Cleanupova misija je do 2025 godine sakupljače postaviti na čim više pozicija na kojima će se sakupiti što je moguće više otpada.

 

...