Obrazovan skiper je konkurentan skiper

BN 179
| 1.8.2016 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva


Da bi bili konkurentni na inozemnom tržištu, ali i poželjni brodovlasnicima, skiperi moraju se moraju neprekidno usavršavati u skladu s međunarodnim direktivama i standardima u pomorstvu prema IMO-a (International Maritime Organisation) i STCW konvenciji

Svi oni koji su svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika jahte stekli prema programima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, tj. prema Pravilniku o brodicama i jahtama (NN 27/05, 57/06., 80/07., 03/08., 18/09., 56/10., 97/12., 137/13.) tek su zakoračili u edukaciju prema ovoj, sve češćoj profesiji.

Da bi bili konkurentni na inozemnom tržištu, ali i poželjni brodovlasnicima, skiperi se moraju neprekidno usavršavati u skladu s međunarodnim direktivama i standardima u pomorstvu prema IMO (International Maritime Organisation) i STCW konvenciji (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Dodatne osposobljenosti uključuju tečajeve poput temeljne sigurnost ina brodu, upravljanja gašenjem požara, pružanja medicinske prve pomoći na brodu, motrenja i ucrtavanja radarskim uređajem i korištenjem ARPA radara, te korištenje ECDIS-a. Tu je još i ovlaštenje za GMDSS radiooperatera s općom ovlasti. O svakom od spomenutih tečajeva spomenut ćemo pokoju riječ.

D2 – Temeljna sigurnost na brodu

Kao što mu samo ime kaže, ovdje se radi o sigurnosti, gdje program tečaja uključuje: tehnike osobnog preživljavanja, protupožarnu zaštitu, osnovnu prvu pomoć, osobnu sigurnost i društvenu odgovornost. Nakon uspješno završenog tečaja kandidati stječu osnovna znanja i vještine potrebne za preživljavanje na moru i u slučaju napuštanja broda; smanjenje rizika od požara; trenutačno primjenjivanje medicinske prve pomoći u slučaju nezgode; pridržavanje u postupcima u nuždi, što im omogućuje da mogu primijeniti i izvršiti sigurne postupke u radu i međuljudskim odnosima s drugima.

D12 – Upravljanje gašenjem požara

Ovaj brevet uključuje napredno obučavanje članova posade za gašenje požara na brodu i to za načela sigurnosti, teoriju gorenja, nadzor požara na brodovima, organizaciju protupožarne zaštite na brodovima, uvježbavanje pomoraca za gašenje požara, postupke gašenja, preglede i popravak vatrogasnih sredstava i opreme, opasnosti pri gašenju požara, prvu pomoć, istraživanje požara i izvješćivanje, pokazne slučajeve, te pregled i završnu prosudbu.

D19 – Pružanje medicinske prve pomoći na brodu

Nakon uspješno završenog tečaja kandidati su sposobni pružati prvu pomoć u slučaju nezgode ili bolesti na brodu, prepoznavati i pomagati u nevoljama kao što su iščašenja, lomovi, mišićne ozljede, ozljede vrata, glave i kralježnice i zaustavljanje krvarenja.

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA-radara

Početna, odnosno radna razina omogućava izobrazbu o osnovnoj teoriji i uporabi radara. Nakon uspješno završenog tečaja polaznici nauče sigurnije i kvalitetnije koristiti radarske sustave; izabrati povoljan način rada i reguliranje dometa ovisno o prilikama. Sposobni su podesiti upravljanje za optimalni radni učinak i dobro su upoznati s ograničenjima i točnosti opreme u otkrivanju objekata. Kad su u blizini obale polaznici će moći usporediti radar s kartom, izabrati povoljne istaknute točke na obali i koristiti ih kako bi utvrdili svoju poziciju. Polaznici nakon tečaja stječu uvid u potrebu održavanja neprestanog ucrtavanja točaka brodova koji bi mogli biti potencijalna prijetnja sudarom, a kasnije iz ucrtavanja polaznici mogu izvoditi potrebne zaključke o kursu drugih brodova, brzinama i najbližem prilaženju kako bi se omogućila pravodobna radnja, u skladu s COLREG-om i tako spriječio sudar.

D11 – Radiooperater s općom ovlasti (GMDSS)

Svaka osoba koja je na dužnosti na brodu i koristi radiostanicu koja je povezana s GMDSS sustavom mora posjedovati svjedodžbu za radiooperatera koja je prilagođena zahtjevima međunarodnog telekomunikacijskog saveza. Nakon uspješno završenog tečaja i ispita svi polaznici postaju ovlašteni za uspješno rukovanje GMDSS opremom, te imaju osnovnu odgovornost za radiokomunikaciju u slučaju nesreće. Izobrazba također osposobljava i za tehnike izbjegavanja nenamjernih prijenosa ili lažnih alarma te procedure davanja naloga za smanjenje utjecaja lažnih nesreća prilikom nenamjernih prijenosa.

D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

U današnje vrijeme brodovlasnici zahtijevaju poznavanje rada s elektroničkim kartama, a ovaj tečaj osposobljava za rad na ECDIS opremi u svrhu obavljanja dužnosti plovidbene straže, korištenje različitih navigacijskih funkcija ECDIS-a, kako odabrati i procijeniti važne informacije, poduzeti pravilnu akciju...

Ovakav harmonizirani edukacijski proces, uvjerili smo se, provodi Pomorsko učilište Adria Libar kroz učinkovita rješenja moderne i napredne simulatorske vizualizacije (Transas Navi–Trainer/Sailor 5000, navigacijski simulator s konzolama za upravljanje, ECDIS i ARPA / RADAR s 12 stanica, GMDSS simulatori) i praktičan rad na plovilima.

...