Oblikovanje jedra

BN 32
| 23.4.2013


Jedra su krojena tako da čine trodimenzionalnu aerodinamičnu formu. Taj aerodinamičan oblik je vrlo važan. Osim jedrara koji je zadužen za kroj jedra, na oblik jedra mogu utjecati i jedriličari. Tako će plosnatije jedro koristiti kada jedrimo u vjetar pri jakim vjetrovima, te po vrlo slabom vjetru. Dublje odnosno konkavnije jedro će koristiti pri srednje jakom vjetru po velikim valovima, te kada jedrimo niz vjetar... ... (više u tiskanom i CD izdanju)