Obilježavanje 250 godina uspostave sustava lučkih kapetanija u Hrvatskoj

| 20.5.2024 | Piše:
MPPI
| Foto:
Burza Nautike


Sustav lučkih kapetanija na prostoru Republike Hrvatske postoji u kontinuitetu od Državnog proglasa o plovidbi od 25. travnja 1774. godine

Na Europski dan pomorstva pada još jedan važan jubilej. Radi se o 250 godina od uspostave sustava lučkih kapetanija u Hrvatskoj, a temeljem Državnog proglasa o plovidbi (tal. Editto politico di navigazione mercantile Austriaca) hrvatsko-ugarske kraljice Marije Terezije.
 
Upravno-administrativni sustav lučkih kapetanija na prostoru Republike Hrvatske postoji u kontinuitetu od Državnog proglasa o plovidbi od 25. travnja 1774. godine, dok odgovarajuće koordinativno tijelo ili tijela lučkih kapetanija postoje od 1850. godine, čime se baštini tradicijski identitet i organizacija lučkih kapetanija i središnje uprave, kao okosnice vlasti na moru i u pomorstvu.
 
Na prigodnoj svečanosti, koja će započeti u 11.00 sati u Guvernerovoj palači u Rijeci, okupit će se predstavnici sustava uprave sigurnosti plovidbe, predstavnici pomorske industrije, akademske zajednice i povezanih institucija te lokalne i regionalne vlasti, a kojima će se uvodno obratiti potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. S početkom u 11.40 sati održat će se i panel rasprava na kojoj će biti više govora o Državnom proglasu, sačuvanoj maritimnoj baštini te ulozi i važnosti lučkih kapetanija pa tako i na području Rijeke koja je uz Trst, u spomenutom Državnom proglasu, bila prva na prostoru današnje Hrvatske u kojoj je imenovan lučki kapetan.
...