Novi pravilnik o zaštiti riba i morskih organizama za dosadašnjih 5

| 19.6.2023


S početkom lipnja Ministarstvo poljoprivrede u Narodnim je novinama objavilo novi Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete.

Novi pravilnik zamijenio je pravilnike o lovostaju jegulje, tunja dugokrilca i igluna, zatim Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama te dosadašnji Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima. Ovaj propis eksplicitno je zaštitio ribe i druge morske organizme od zadržavanja na plovilu ili kod sebe – skladištenjem, iskrcavanjem, transportiranjem, nuđenjem na ili prodajom vrsta ispod minimalno propisanih veličina. Osim toga, Pravilnik sadrži i novu tablicu referentnih veličina kojima je nadodano novih desetak vrsta, povrh 30 već propisanih Mediteranskom uredbom 1967/2006. Novi pravilnik sa svim izmjenama možete pogledati ovdje:


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_64_1052.html...