nIS za sigurnost na moru

BN 179
| 31.7.2016 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Burza Nautike


Aplikacija je namijenjena za pametne telefone s Android sustavom, kao i za iPhone mobilne uređaje, a da bi bila korisna i za strane nautičare koji plove Jadranom, napravljena na u više jezika.

Nautički informacijski servis je višejezična besplatna aplikacija Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) namijenjena zapovjednicima jahti, voditeljima brodica, ribarima, roniocima, kupačima i svima onima koji vrijeme provode uz obalu i na moru. nIS je razvijen kako bi korisnik aplikacije mogao dati lučkim kapetanijama i drugim službama sigurnosti plovidbe i suzbijanja onečišćenja mora, a posebice službi traganja i spašavanja na moru, bitne i detaljne podatke na jednostavan i brz način, ali i da bi korisniku u svakom trenutku i na svakom mjestu bili lako dostupni podaci bitni za njegovu vlastitu sigurnost na moru i uz obalu. Uporabom nIS-a bitno se smanjuje vrijeme potrebno za reakciju službi traganja i spašavanja kod nezgoda ili drugih izvanrednih događaja na moru, a lakše se identificiraju i počinitelji pomorskih prekršaja.

Korisnici nISa uvijek imaju dostupne točne podatke o uvjetima na moru, kontaktima najbližih hitnih javnih usluga, ali i lukama, sidrištima ili slično i to upravo na onoj lokaciji na kojoj se trenutno nalaze. Aplikacija nIS omogućuje otklanjanje opasnosti po sebe i druge, ali i dobivanje žurne pomoći kada vam je ona zaista potrebna.

24 sata dnevno

Vrlo je dobro da aplikacija funkcionira i kada nemate internetski pristup, jer sadržaj aplikacije se učitava na pametni telefon onda kada imate pristup bežičnom internetu ili WiFi mreži. Za komunikaciju sa službom traganja i spašavanja na moru, nIS koristi kratke SMS poruke i telefonski poziv na besplatni broj 195 putem neke od mobilnih telefonskih mreža koje pokrivaju cijelo Jadransko more, barem ovaj hrvatski dio. nIS omogućuje pozivanja telefonskog broja za prijavu pogibelji, hitnosti ili sigurnosti 195 MRCC Rijeka uz automatsku dostavu lokacije pozivatelja putem SMS poruke što u bitnome smanjuje vrijeme potrage za unesrećenima, do sada najkvalitetniju vremensku prognozu za pomorce visoke rezolucije (ALADIN) za svaki sat vremena za predstojećih 72 sata ostvarenu u suradnji s DHMZ-om, mogućnost prijave pomorskog prekršaja ili drugog izvanrednog događaja na moru tekstom, fotografijom, kratkim filmom i lokacijom događaja.

nIS kao aplikacija za nautičku podršku i uzbunjivanje hitnih službi razvijen je u suradnji s mobilnim operaterima - Hrvatskim telekomom, VIPnet i TELE2, Državnim hidrometeorološkim zavodom i Hrvatskim hidrografskim institutom. Aplikacija je namijenjena za pametne telefone s Android sustavom, kao i za iPhone mobilne uređaje, a da bi bila korisna i za strane nautičare koji plove Jadranom, napravljena na u više jezika.

nIS između ostaloga uključuje kontakte, radna vremena i geografsku lokaciju javnih službi, luka, marina, nautičkih sidrišta, benzinskih postaja, barokomora, zdravstvenih ustanova i drugih za sigurnost na moru bitnih javnih i komercijalnih službi. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture poštuje privatnost korisnika aplikacije nIS te će sve podatke prikupljene prilikom korištenja aplikacije koristiti isključivo u svrhe autentifikacije korisnika, analize i potpuno anonimne statistike u nekomercijalne svrhe, poštujući pritom Zakon o zaštiti osobnih podataka.

...