Nemoguća misija

BN 205
| 27.9.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Retki su bili oni ki su na brod došli da bi uživali i svita videli. Većina je došla zaslužit, familju prehranit, da njin bude dobro, da se kuću stori, decu školuje…

To su bili vijaji! Kad se j navigalo z Norda za Južnu Ameriku, i z Južne Amerike za Nord. Vijaj je trajal petnajstak dan za doli i petnajstak dan nazada. Vrime na teh rutah je uglavnom dobro, a i Biskaj se nekad zna smilovat pa ga se skroz lišo projde.

Porti va nordu su i danas pravi, se redom zvučna imena: Anversa, Roterdam, Gent, Bremen, Hamburg… sve jedan bolji od drugoga. A ni oni dole nisu loši: Buenos Aires, Montevideo, Santos, Rio… ma divota! Jedina mana bila je va temu ča se ni dolazilo doma, a fanj puti se ostajalo na brodu i po dvajset, a ki put i više meseci.

Da bi se neki mogal raneje skrcat moral je imet vraški dobar razlog, neka grda bol, kakova nevolja doma, da je ča zabrljal, ili pak da je baš tamo uvidel da brod ni za njega, ali takovi su doma putovali o svomu trošku.

Ma za pravo reć, imali su ti porti i još jednu manu. Bili su to porti od veloga troška! Bit va Montevideu, Riju, ili pak Anverse i Hamburgu, ne zić van bila je to nemoguća misija, a tamo zić značilo je i potrošit. I to ne malo…

Retki su bili oni ki su na brod došli da bi uživali i svita videli. Većina je došla zaslužit, familju prehranit, da njin bude dobro, da se kuću stori, decu školuje…

Kad znaš porti, a ekipa z ove štorije ih je dobro znala, onda se mimo plaći more i ekstra zaslužit, ne puno, ali taman toliko da se troški pokriju i da se malo svita nauživa. Neki od njih su i dobro ekstra zaslužili pa su mogli i uživat, nekin drugin je što malo slabeje, a nekin ni šlo nikako. Tako je to bilo odvavki, a tako će i bit. Ljudi ko ljudi.

Ni lahko odolet izazovima ke porti nude. A nude sakakova čuda: zabavi, lipe i napasne ženske, primamljivi lokali, restorani, bari z prekrasnim programima, pa sve do svakakove hrane, naročito va Argentine. To je prestolnica mesa! Tamo se more pojist svega, od vola na ražnju, do bištek od pet kil na žaru, i sakakovaga drugoga mesa. A ni pijača ni niš manje impresivna, i ča je najvažneje – sve je jeftino!

Va portu se va to vrime stalo po desetak i više dan, a ne zić malo na kraj bila bi grehota. Samo retki su mogli odolet, a i ti su više ostajali na brodu rada potrebe nego po svojoj volji. Nisu imali š čin poć. Jedan od oneh ki ni pojma imel kako ča ekstra zaslužit bil je Edo, kamarijer, i to šef kamari, i otac dve kćeri. Svako jutro za marendun poslušal je štorije ča su ih povedali ofičjali i drugi ki su večer prvo bili na kraju, kako su se sinoć dobro zabavili. Neki od njih su se tek na pet vratili na brod, a neki su ravno z vestida va radnu robu uskočili. A on jedva da je i jedanput van zišal, a i to samo da bi žileti kupil!

- Pa šefe, ča bi reć da vi nikad ne zijdete? - pital ga je mali od kamari.

- Lahko tebe! Ti nimaš nikoga na koga trebaš mislet, a ja iman ženu i dve kćeri! – odgovoril mu je Edo.

- Pa bar vi morete ča ekstra zaslužit! Po Južnoj Merike dolaze naši iseljenici željni domaćega pića, i ako ga njin ne morete prodat ne znan kremu morete! A sigurno ćete dobro zaslužit, ko ča i ja dan. Kupin jeftino piće va Anverse i ovde skupo prodan. Va Brazilu kupin kafe pa va Anverse prodan, i eto zaradin! – pametovala mu je mulac komu je to bil tek drugi vijaj.

- Da te nisan više čul tako govorit! A ča da te ćapaju!? Moreš se pozdravit z brodon! – počel se je na njega jadit Edo, pa nastavi: - Ča bi moja familja da me ulove kako švercan!? Da bez dela ostanen!? A ako ne bin imel za globu platit, još bin i va pržunu finil!!! –

- Pa bar našin ljuden morete prodat bocu likera, kakovega maraskina, po deset put većoj cene od cijene ka je za nas va brodsken siđilu… - ni se dal mulo.

- Srami se! Svojemin ljudima, pa još i rođacima naplaćivaš bocu likera deset put skuplje! Koliko su oni brižni prepatili dokle se nisu skućili va ten tujen svitu, a ti ih sad još i kradeš! Sran te more bit! – jadan je bil Edo na njega ko da njemu z žepa krade.

Sav ta pogovor dogodil se je va dispense, do kuhinje, tako da je kogo sve čul pa se je brzo i on on uključil govoreć: - E moj Edo, oni su se davno dobro skućili, i sad šalju va stari kraj. Oni doma svaku noć spe z svojun ženun, i ne lete po postelje va fortunalu od bandi do bandi. Ako takov budeš, nit ćeš se ti sam skućit, nit ćeš kćeri odškolat. A i reci malo kako ti od plaći živeje familja? Nisi ti barba da imaš velu plaću, a ni njemu njegova plaća ni dosta. Dobro se zna de se i on voli, a bome i more snać. –

- Morda tako i je, ma meni je moj obraz važniji od šporkoga solda! – ni se Edo dal.

I pošteno je delal, i kćere dobro odškoloval, a onda doma i malu konobu otvoril. A sve čistoga obraza…

...