Nemoguća misija

BN 205
| 27.9.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Retki su bili oni ki su na brod došli da bi uživali i svita videli. Većina je došla zaslužit, familju prehranit, da njin bude dobro, da se kuću stori, decu školuje…

To su bili vijaji! Kad se j navigalo z Norda za Južnu Ameriku, i z Južne Amerike za Nord. Vijaj je trajal petnajstak dan za doli i petnajstak dan nazada. Vrime na teh rutah je uglavnom dobro, a i Biskaj se nekad zna smilovat pa ga se skroz lišo projde.

Porti va nordu su i danas pravi, se redom zvučna imena: Anversa, Roterdam, Gent, Bremen, Hamburg… sve jedan bolji od drugoga. A ni oni dole nisu loši: Buenos Aires, Montevideo, Santos, Rio… ma divota! Jedina mana bila je va temu ča se ni dolazilo doma, a fanj puti se ostajalo na brodu i po dvajset, a ki put i više meseci.

... (više u tiskanom i CD izdanju)