Napokon luka nautičkog turizma u Rijeci

| 29.11.2019


Na gradskom poglavarstvu grada Rijeke usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana i Generalnog urbanističkog uređenja. Ove ciljane izmjene imale su cilj prostor Porto Baroša pretvoriti u luku nautičkog turizma

Iako se Porto Baroš u Rijeci, kao potencijalna lokacija za dugo očekivanu luku nautičkog turizma već nalazi u Prostornom planu i GUP-u, izmjene koje se donosene trebale bi detaljnije utvrditi uvjete za uređenje marine, dogovorene s Lučkom upravom Rijeka, koja upravlja tim prostorom te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, koje provodi pripremne radnje te postupak koncesioniranja.

Ovim izmjenama planirano uređenje Porto Baroša se usklađuje sa zakonskom regulativom koja se tiče koncesioniranja i propisima koji reguliraju luke nautičkog turizma. Izmjenom i dopunom Plana izmijenjeni su oblik i površina luke, na način da su površine sjeverno od Senjskog pristaništa uključene u kopneni dio luke nautičkog turizma, istočna granica luke u dodiru s Deltom usklađena s katastarskim česticama, povećan je akvatorij otvaranjem mogućnosti da se plovila vežu i s vanjske strane Sušačkog lukobrana te je iz područja luke isključen dio mora uz korijen Sušačkog lukobrana, potreban za privez katamarana. Navedenim je planirana površina luke od 92.896 m2 povećana na 106.000 m2, od čega kopneni dio luke čini oko 3 hektara, a ostatak otpada na akvatorij.

 

 

Kapacitet luke će biti 500 vezova, s time da je u unutarnjem akvatoriju predviđeno 350, a u vanjskim dijelovima uz lukobran još 150 vezova. Kapacitet je propisan na temelju smještaja plovila dužine 12 metara, što nije obvezujuće za budućeg koncesionara. Do izbora koncesionara, koji provodi država, i konačnog početka uređenja, prostor će se i dalje koristiti za lučke operacije.

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru propisuju se neposrednom provedbom GUP-a, a sve kako bi se smanjilo vrijeme potrebno da se ovaj prostor napokon počne uređivati. Prostornim planovima nastojao se zadovoljiti i javni interes. Kroz marinu se treba osigurati javni pristup, bez da se ometa pristup vezovima, kao i osigurati koridor kroz nautičku luku za brodice vezane u lučici na Mrtvom kanalu.

 

 

Ovim planom su predviđeni i prateći sadržaji ugostiteljske, trgovačke, uslužne, poslovne, kulturne, zabavne, sportske i rekreacijske namjene, crpka za opskrbu plovila gorivom i drugi kompatibilni sadržaji kojima se podiže razina usluge. Nadležno ministarstvo je onemogućilo da se u plan stave hotelske sadržaje iako bi to trebalo biti važno za jednu marinu. Planirani sadržaji luke nautičkog turizma prvenstveno se smještaju u postojeće građevine na Senjskom pristaništu koje se predviđaju za rekonstrukciju uz obveznu sanaciju sačuvanih izvornih dijelova, dok je nove građevine dozvoljeno graditi na istočnom dijelu Senjskog pristaništa, na Ružićevom gatu i uz zid Sušačkog lukobrana. Otvaranjem nove luke nautičkog turizma Rijeka bi se trebala okrenuti moru i konačno postati morski grad, koji živi na moru i za more.

...