Najveći teretni jedrenjak današnjice

BN 251
| 2.8.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Sea-Cargo


Rotor Sail uključuje automatizaciju rada u smislu aktivacije sustava kada brzina vjetra pređe određenu razinu. Naime tada se uključuje rotacija cilindara koja je potrebna za ostvarivanje Magnussovog efekta

Sa visinom jarbola od 35 metara teretni brod SC Connector Sea-Cargo trebao bi dio sile potiska osim od motora dobiti i od vjetra. To znači da bi u povoljnim uvjetima upadnog kuta i brzine vjetra ovaj brod mogao ploviti pogonjem i samo vjetrom. Jedra za pogon ovog teretnog broda nisu klasična, zapravo ih i nema. Radi se o tilt valjkastom Rotor Sail pogonu visine 35 metara, promjera cilindra 5 metara. Ovaj pogon na vjetar je modernizirana verzija Flettner rotora, rotirajućeg cilindra koji koristi Magnussov efekt za postizanje propulzije zraka. Inače Magnussov efekt je baziran na razlici tlaka koja se pretvara u potisak, a uslijed rotacije cilindra. Taj potisak poput jedra gura, odnosno vuče brod u smjeru plovidbe. S obzirom da se radi o velikoj istisnini broda za očekivati je da dobar dio kretanja broda bude realiziran kombinacijom brodskih motora i cilindara.

Sea-Cargo je za svoj brod osmislio i električni pogon kojega opslužuju baterije velikog kapaciteta tako da cijela priča dobiva i svoj zeleni dio. Za montažu dva rotor sail pogona visine 35 metara na teretni brod SC Connector nosivosti 12251 GT zaslužna je tvrtka Norsepower. Sve oko Rotor sail pogona je u povojima jer je ova instalacija zapravo prva u svijetu koja će biti korištena na nekom teretnom brodu. Kako će planirana ruta plovidbe broda uključivati plovidbu ispod mostova tako je razvijen sustav za jednostavno obaranje sail rotora i njihovo ponovno podizanje. Brod SC Connector će ploviti između luka sjeverne Norveške, Danske, Nizozemske i Poljske gdje se nalaze ne samo mnogi mostovi nego i razni energetski kabeli elektrodistribucijske mreže. Pomorstvo se po prvi puta susreće sa ovom vrstom alternativnog pogona, a očekuju se daljnja istraživanja u smislu eksploatacije i performansi. No jedna stvar se već sada zna.

 

 

Rotor Sail uključuje automatizaciju rada u smislu aktivacije sustava kada brzina vjetra pređe određenu razinu. Naime tada se uključuje rotacija cilindara koja je potrebna za ostvarivanje Magnussovog efekta. Izračuni koje je napravio Norsepower pokazuju uštedu do 25% na brodu SC Connector u potrošnji i cijeni goriva te emisiji ugljičnog dioksida. Proizvođač ne krije zadovoljstvo ovakvim rezultatima kao i time da to predstavlja približavanje letvici smanjenja emisije štetnih plinova do 2030. godine koju je svim pomorskim zemljama postavio IMO, krovna pomorska organizacija.

Zadovoljstvo sa Rotor Sail pogonom ne krije niti operater Sea-Cargo koji je prvi u svijetu dobio jedro za teretni brod, a koje ima veću efikasnost od klasičnog platnenog jedra, makar za ovakve aplikacije. Osim što će ova inovacija u pomorstvu napraviti jaki utjecaj na samu tvrtku, ona će poslužiti i drugim brodarima kao rješenje za smanjenje emisije štetnih plinova.

 

...