Najveći teretni jedrenjak današnjice

BN 251
| 2.8.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Sea-Cargo


Rotor Sail uključuje automatizaciju rada u smislu aktivacije sustava kada brzina vjetra pređe određenu razinu. Naime tada se uključuje rotacija cilindara koja je potrebna za ostvarivanje Magnussovog efekta

Sa visinom jarbola od 35 metara teretni brod SC Connector Sea-Cargo trebao bi dio sile potiska osim od motora dobiti i od vjetra. To znači da bi u povoljnim uvjetima upadnog kuta i brzine vjetra ovaj brod mogao ploviti pogonjem i samo vjetrom. Jedra za pogon ovog teretnog broda nisu klasična, zapravo ih i nema. Radi se o tilt valjkastom Rotor Sail pogonu visine 35 metara, promjera cilindra 5 metara. Ovaj pogon na vjetar je modernizirana verzija Flettner rotora, rotirajućeg cilindra koji koristi Magnussov efekt za postiz ... (više uz pretplatu)