Najsnažnija karika

BN 79
| 23.4.2013 | Foto:
Emil Černeka


Škopac poput ovog, prikazanog na ilustraciji, možemo koristiti u razne svrhe, uglavnom za povezivanje. Svaki škopac ima klin koji se uslijed vibracija i trenja s vremenom može jednostavno izvući iz ležišta i  osloboditi, ostavljajući konop i vez bez veza. Kako ne bismo strepili od mogućih posljedica možemo se osigurati na vrijeme. Kao što prikazuje ilustracija, kroz klin škopca može se umetnuti osigurač koji će spriječiti njegovo ispadanje. Pritom je na klinu potrebno probušiti rupu kroz koju se okomito umeće osigurač vodeći računa da se nalazi blizu ruba kako bi spriječio njegovo ispadanje. U protivnom, novi patent nema baš neku funkciju. Zato je potrebno precizno odrediti mjesto bušenja rupe za osigurač kako sav trud ne bi bio uzaludan. Budući da će biti pod stalnim utjecajem morske soli preporučljiva je uporaba inoks osigurača. Prije uporabe škopca valja provjeriti patent tako da se klin izvuče do ruba osigurača na silu i pokuša izvući van. Ako klin ne uspijemo izvući zahvaljujući pravilno smještenom osiguraču patent je uspio. Učinimo li sve kako valja, siguran vez je osiguran.

...