Na struju i bez posade

| 5.3.2018


Krajem ove godine na vodenim putevima Nizozemske i Belgije u promet se uvode elektropogonjene barže za prijevoz kontejnera

Prve dvije ovakve barže koje je razvila kompanija Port-Liner su u gradnji a njihovo porinuće bi trebalo biti do jeseni ove godine.

52 metarske barže bi trebale prometovati između Antwerpena, Amsterdama i Roterdama a prema izračunima bi trebale imati nosivost 425 tona odnosno raspoređeno u kontejnere 24 20 stopna kontejnera. Za napajanje barži će se koristiti Li-Ion baterije sa kojima bi ukupna autonomija bila 15 sati plovidbe.

Projektirane za prijevoz robe unutarnjim plovnim putevima ove barže bi trebale zamijeniti čak 23 000 operacija cestovnim putem kamionima. Sa puštanjem u promet većih 110 metarskih barži ukupne nosivosti 270 kontejnera postigla bi se još bolja optimizacija prijevoza tereta vodenim putevima.

Kako se prema Euroststu 74,9% tereta u EU prevozi cestovnim putem i 18,4 željeznicom, tako je 6,7% koji otpada na riječni prijevoz nešto što će u budućnosti sigurno trebati mijenjati. Sa planiranom proizvodnjom od 500 elektropogonjenih barži godišnje za svoje potrebe ali i potrebe otvorenog tržišta Port-Liner bi trebao ozbiljno promijeniti sliku prometa robe i tereta u EU.

...