Mrzla Bira

BN 161
| 9.2.2015


Dokla su navigali bilo je lagje aš su šijuni bar malo bavi ulovili pa se lagje dihalo. Teško je bilo ča drugo reć nego da su peguli.

Bilo je kod va paklu. Crveno more, Massawa sredina jula, teplina preko četrdeset po danu, a po noće morda dva-tri grada manje. Brod na kemu su navigali bil je star, još parni, dihalo se na škrge. Fineštrini i vrata bili su širon otprti, ali badava. Ne zna se ča je bilo teže teplina ali vlažurina, pravi pakal. Spalo se vane, na bodeku, spod lajbota, bilo kade, samo da se ulovi malo arije. Retki su bili va postelje, a i oni su spali tako da su lancun prvo zmočili i onda se zamotali va njega i tako se, makar na kratko, malo rashladili. Dokla su navigali bilo je lagje aš su šijuni bar malo bavi ulovili pa se lagje dihalo. Teško je bilo ča drugo reć nego da su peguli. Oni su bili va tropeh, a mogli su bit negdere na jugu, na primjer, va Australije ili Noven Zelandu, kade je bila zima, kade bi lipo spali z dekun pokriveni, uživancija! Ali oni su bili tamo kade su, i za čudo, nikoga ni bilo čut brontulajuć.

... (više u tiskanom i CD izdanju)