Mozambik 1974

BN 182
| 2.11.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Nakon par dan činilo se ko da su doma, ljudi prijazni, pristojni, lipo obučeni, agent odličan, ima se kamo izać, bez straha

Vezali se va Beire, nakon Port Luisa na Mauriciusu. Tamo su bili puneh dvajset dan, i pravo za reć, ni in bilo loše. Je da su to tropi, ali vrime je bilo podnošljivo, a i brod je imel klimu, bilo se kade prošetat pa i okupat va bistren, tirkizno plaven i ugodno teplen moru. Mali je problem bil va ten ča tamo va Beiri Mozambik niki z broda do tad ni bil. Znali su da je dvajset gradi spod ekvatora, na jugoistoku Afrike, da je portugeška kolonija, ča je tad još bil, i to je bilo to.

Kako su morali krcat kukuruz refužo za Japan, nadali su se da se tamo baš i neće dugo zadržavat. Refužo hrmenta je dobar karag ki se brzo nakrca, i još brže skrca. Ali agent je valje na arivu barbe, rekal da karag dolazi u vagonima i da će ukrcaj potrajat desetak dan, morda i više. Drugi problem je bil va temu ča ni sigurnosna situacija ni bila najbolja. Oni su tad imeli dosta problema z pobunjenicima ki su iskali slobodu, ali Beira je bila miran grad pa in je rekal i da ne trebaju brinut previše.

Prvu večer oni najznatiželjneji zišli su van i oko desete su se vrnuli zadovoljni. Grad je bil lip, pun lipeh butižic, restorani, kavan, kina, sve puno beloga svita, ko da si va Lisabonu, ili bilo kade va Evorpe. Samo tamo ko da je vrime stalo, čini se da su tu još vavek pedesete ako ne i trejsete.

Karag jako po malo dolazi, navodno pruga je minirana pa projde i po nekoliko dan da ni vlaka, ni kukuruza.

Neka, va tajm čarteru su barbu ni briga, plaćeni su po danu krcali navigali ili stali.

Nakon par dan činilo se ko da su doma, ljudi prijazni, pristojni, lipo obučeni, agent odličan, ima se kamo izać, bez straha. Hodili su va kavani sedet, popit bićerin dobroga vina, ali biru i gledat lipi svit, kako je telegrafista Andre rekal: - Ko da san pred Kontinetalon 1939. leta kamo me je mat na pašti-kremi peljala...- Svi su uživali, ali nekako se videlo da Beira nekako najviše leži upravo Andru. Ni prošlo dugo, a Andre je saku večer nestal i na brod se ne bi vrnul prvo jedanajste. Svi su šli van va kumpanije, barba i kapo su skoro svaku večer šećali, a nekad su vane i večerali skupa, ali Andre je vavik nestal sam. Ne treba ni reć da su se svi jako brzo počeli pitat kamo se Andre večer posle osan zgubi?

Najzad je kapo zgubil strpljenji pa ga je upital: - Andre, a kamo se ti to saku večer zgubiš, ko da va zemlju propadeš?

- Kamo, a va kino. Da znate kako dobri filmi igraju...-

I stvarno, kako još tamo televizije nisu imeli svit je večeri provodil va kinu, pa su kapo i barba već iduću večer za Andron šli va kino. A kino ko kazalište! Publika bjelci, lipo obučeni, muški va veštideh, inkravatani, žene va toaletah, pol uri prije početka pijuckaju, ćakulaju, za ne verovat, pa onda na pol filma pauza od skoro pol uri, i si opet va foajeu, ćakulaju, druže se...

- Ti boga Andre, ovdi je stvarno lipo, ma ti ovdi saku večer otkad smo došli gledaš isti film, pa ča ti ne dosadi? - pital ga je za večerun kapo.

- Ma znaš ča, da ti pravo rečen, tamo je jedna lipa ženskica, mora da je službenica ili čak i gospodarica, aš je i ona tamo svaki dan, i stalno me lipo poglediva, pak mislin da njoj se pijažan.

- Pa ča njoj ne pristupiš, ponudiš piće... Tr znaš kako to gre! - umešal se i barba.

- Ma... ne znan... ako budete tamo večeras ćete videt kako me stalno poglediva... - zaljubljeno će Andre.

I stvarno, Andre se po foajeu kina šećal gore-dole, šepureć se ko paun pred tun zgodnun ženskicun, ona ga je gledala i gledala, a on ko tetreb oko nje šeće i drži se ko da je ne vidi. Barba i kapo su uživali gedat Andra i drugi dan su ga uvjeravali kako ga ona stvarno zaljubljeno gleda, i da je na njemu samo da joj pristupi i ona će bit njegova! Ma badava! Andre još ni bil siguran. Saku večer hodil je va kino, i saku večer paseval istu ceremoniju, i svaku večer niš od upoznavanja! Ostali su va Beire puneh mesec dan, i Andre je svaku božju večer gledal isti film, i svaku večer potla kina sam sebi i barbi i kapu obećeval da će jutra prić svojoj Laure kod Petrarca. A onda, onoga jutra kad je Andre napokon stvarno odlučil da je to ta dan, barba je dal nalog za partencu.

Andre se nikad ni oženil. Ostal je stari mladić ki je svaku večer va mislih vrtel on isti film z Beire skupljajuć hrabrost da napokon pristupi svojoj Laure... makar u mašti...

...