Morske mijene za prosinac 2022.

BN 255
| 1.12.2022 | Piše:
Pomorski fakultet u Rijeci
| Foto:
Pomorski fakultet u Rijeci


Izvor: Tablice morskih mijena Jadranskog mora za 2022. godinu, istočna obala - Hrvatski hidrografski institut, Split 2017.

Visine voda prikazane su u cm iznad razine hidrografske nule.

...