Mornar i kupanje

BN 190
| 29.6.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


A za pravo reć fizčki je teže bilo navigat na putničkoj obalnoj plovidbi, i onda i sad

Saki dan zapolnen z Rečkoga porta parćivalo je desetak i više brodi put Kvanerskeh otoci, Istre i Dalmacije. Vraćali su se drugi dan jutro puni verdure, voća, janjci i svega onoga ča se prodavalo na rečkoj place saki dan.

Bili su to parnjaci četrdesetak metri dugi, i desetak široki, dvajsetak i više let stari. Kaldaji su se ložile na karbun, a ekipađ je bil skoro kod i na veleh prekooceanskeh brodi.

Na kuverte su bili barba, prvi, drugi i treći ofičjal, noštromo, tri, a na neken od brodi i po šest timuneri, dva mornara i bar dva kadeta. Va makine su bili kapo, prvi, drugi i treći makiništa, noštromo, tri, a na većeh brodih čak i šest fogišti, tri karbunera, tri mazača i najmanje dva asistenta. Po letu ovoj bi se kumpaniji pridružilo i još nekoliko špicvajeri, kako su se onda zvali đaci z pomorskih škol na prakse. Ali to je bil samo del posade! Ko i svaki pravi putnički brod i oni su imeli bijelo osoblje: kamarijer za ofičjali, kamarijer za posadu, nekoliko kamarijeri za putnike, nekoliko mladići kamare, najmanje dva kuhara, pa dva mladića kužine, a tu su bili i milicioner i poštar, se skupa oko četrdesetak ljudi. Komfor za posadu bil je skroman, bolje reć nikakov! Kondoti i lavandini bili su zajednički. Čak su barba i kapo hodili va isti kondot!

Ipak, pomorci ki su navigali na dugoj plovidbe bili su ljubomorni na njih. Na obalnoj je bilo puno lagje, nema fortunali, saki dan su bili doma, mogli su čut radijo, čitat novine, jist frišku verduru, stalno friško meso i ribu...

Ovi na obalnoj zavidili su onemin na dugoj da imaju valutni dodatak, bolji konfor, veću plaću, svita vide, moru donest doma ono o čemu oni moru samo sanjat i za razliku od oveh na dugoj, rada bi se s njima menjali.

A za pravo reć fizčki je teže bilo navigat na putničkoj obalnoj plovidbi, i onda i sad. Ima tu i po dvajsetak manovri na dan, ča partenci ča arivi, konfor da i ne spominjemo, pa odgovornost za putniki, nisu to vreći ili karag refužo, to su ljudi!

Ive je počel navigat na obalnoj. Tamo je odslužil dve leta asistenture, koliko se tad moralo navigat da bi se moglo položit treću klasu za makiništu. Nakon toga se ko ofičal ukrcal na brod va dugoj plovidbe. I kad god bi se razvezla štorija kade je teže, a kade lakše, Ive se j našal va problemu. Nekad bi rekal da je na putničkoj lagje, pogotovo kad su bili va tropeh ili na Atlantiku, ali kad bi se našli va Južnoj ili Sjevernoj Amerike, ili pak Japanu, onda bi rekal kako je na dugoj ipak lipše, a i lakše.

- A ča govoriš, po letu kad van je brod bil pun golotinje, a vi lipi, mladi po kuverte se šepurili va uniformah kod pauni, to ti ni teško padalo.

- Ma ni bilo vrimena za niš, i mi asistenti i kadeti nismo imeli uniformi nego samo trliš, pa šepurenja ni bilo. A ako je neki neč i namislel delat, va kabine nas je spalo i po četiri, tako da ni od toga ča vi mislite ni moglo bit niš.

- Dobro, ali kad ste se večer vezali onda ste se mogli nać i z strankinjami ili domaćin divojkami, zatancat, pokortejat... - uporno ga je društvo ješkalo.

- Neću reć da ni, ma jako malo i jako teško. Jedanput san upoznal jednu Švabicu i smo se dogovorili da bimo se tu večer mogli nać na plaže, aš to je bila jedna od retkih kad nisan bil va gvardije ni dežuran. Posle šeste smo se vezali i povečerali pa san se ja brže bolje odbavil na kupanje. I taman kad san već bil na skale, fermal me j kapo i pital da kamo gren s ten šugamanon oko vrata, a ja san mu rekal: - Na kupanje šjor kapo! Sad je najlipše za poć... - I znate ča mi je rekal? -

- Ča? - znatiželjno su stali kumpanji: - Ki je videl mornara da se gre kupat, i ki uz to i šugaman nosi, pa još ti, pravi domaći?! Ala nazad va kabinu!

Vratil san se va kabinu, pustil šugaman, i nakon pol uri ćapal kuraja i po skriveć, da me on ne vidi, tekuć se zaputil na plažu. A plaža je bila prazna, Švabice s kun san dogovoril nać ni bilo ni traga. Badava san ju iskal, i pozival. Ona ko da je va zemlju propala... Dalmatinski galebi su mi ju pred noson zgrabili i to zahvaljujuć staromu grintavomu kapu. Eto, takove san srići bil!

...