Molitva

BN 239
| 4.8.2021


Pasal je Pere u svoj dan fanj toga, i nevere i fortunali i konvoji za Drugoga rata. Rat ga je zatekal na moru pa su celi brod i njega i svih drugih samo zeli da voze od Merik, malo za Englesku, malo za Rusiju

Pere je bil kapo makine u vrime kad su makiništi bili retka roba. A navigat je počel z ljudi ki su se još živo domišljali brodi na jidra. Bil je to dobar makiništa, i, malo čudno za makiništu onoga vrimena, pobožan čovik. Ali ni bil strašljiv. Kad god je bilo jako grdo on je bil jedan od retkih ki ni kljel. Ni ni vapijal i zazival ni boga, ni majku božju ni svetoga Mikulu. On se samo ufal da je to još jedna od kušnji. Uževal je govorit: - Ako si Jonu od čriv kitovih spasil, jur ćeš i mene od ove nevere! -

A pasal je Pere u svoj dan fanj toga, i nevere i fortunali i konvoji za Drugoga rata. Rat ga je zatekal na moru pa su celi brod i njega i svih drugih samo zeli da voze od Merik, malo za Englesku, malo za Rusiju. Jedine novitade od doma čul je kad bi priko Črljenoga križa uspil dobit ko pismo. A isto tako je i on doma poslal kigod šolad i pisma ka su bila to duža ča je vrime više pasevalo. I od kuće su pisma bila duga. Žena mu je pisala kako je njegova mića Marica sve veća, kako je pametna, kako je vridna. Čak su je zeli u Zagreb u gimnaziju!

I vrime je šlo, i rat je finil, i svi su zostali živi, a Pere se još ni vrnul z brodon. Pune tri leta pokle ča je rat finil rabile su mu da pride doma. Prvu stvar ku je delal kad je prišal u Riku, dokle je čekal vapor za doma, bilo je poć na Trsat zahvalit Majki Božjoj Trsatskoj ča je prišal, i ča su svi živi i zdravi.

Sprid vrat ga je dočekala žena, a on je pred deset let na to isto mesto pustil mladu divojku. Deset let se lipo zapisalo i na njegovo čelo, i na njezine ruke.

Sad je opet sve napokon moralo bit isto kako i prvo, još su samo čekali Maricu da pride i da pokle više od deset let opet budu fameja.

Ni Pere mogal dočekat da na mul košta vapor i da pokle deset let vidi svoju miću Maricu, a kad ono miće Marice ni! Z vapora se skrcala nika visoka mlada ženska, lipa kako i ča je bila i njegova Mare kad je on šal na more. Jušti kad ju je otil zagrlit, ona mu pruži ruku i reče: - Zdravo! Drago mi je da ste sretno stigli!

I od toga časa Perov svit se je počel raspadat komad po komad. Njegova Marica je postala drugarica Marija! Finila je gimnaziju, upisala se je i na fakultet i primljena je u SKOJ! A drugarica Marija je i zabila govorit po domaću! I ne samo to, nego još ni na nedilje ni otila poć š njin na mašu! Činilo se Peru kako da in je u kuću prišla nika furešta ženska.

Trpežljiv kakov je Pere bil, provival je sve kako bi va tu žensku našal onu Maricu ku je pred deset let pustil doma z mater, ali nje kako da više ni bilo.

I tako je pomalo to leto počelo hodit kraju, smokve su pasale, i grozje je uzrijalo. Pere se toga protuzimlja spravljal za brod, a Marica za velike škole. Bili su in to zadnji dnevi ča će bit skupa za pitaj boga kuliko vrimena. Drugi put kad se on vrne ona će šiguro bit u škole, i kad ona bude na ferije on će bit na brod... Ma ni jedan ni drugi nisu baš previše žalovali ča će poć ća. Maricu je pomalo bilo sran reakcionarnoga oca, a Peru je život na brod bil čuda jasniji. Tamo je sve imilo nikakovu misal, i u makinu su svi delali ono ča in je on rekal, a doma su pak svi delali ki kako i ča će!

Marica je obično bila u kamaru nad svoji libri, a Pere je delal okolo kuće. Tako je i jednoga dana šal potrgat grozje na baras sprid kuće. Zel je sić i jedne stare dvojice i pomalo trgal. Jedan lipi grozd bil je fanj vanka od volte i Pere se je protegnul koliko god je mogal da ga ćapa. Stare dvojice su popustile i Pere se je zadnji čas ćapal za baras i ostal viseć nad prevolt. Onako prestrašen, z noge fanj visoko od tloha, dilje je zazval: - Marice! Marice! - a ona mu je odgovorila: - Molim? -

- Bogu hvala da opet moliš, ma daj malo kad zmoliš pridi simo, aš ja te vero rabin! -

...