Mjerenje vlage trupa plovila od stakloplastike

BN 221
| 29.1.2020 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Krunoslav Mihić


Vlagomjeri su općenito kalibrirani za drvo, a postupak kalibriranja za stakloplastiku nije jednostavan. Relativna vlažnost stakloplastičnog laminata može biti između 0% i 3% pa tu nema puno prostora za bilo kakve pogreške. Zbog toga uređaj za mjerenje vlage stakloplastičnog laminata mora biti precizan

Vanjska oplata plovila predstavlja vodonepropustan plašt trupa, a jedna od njenih osnovnih uloga je da sprječava prodiranja vode u unutrašnjost plovila. Ako se izuzmu veliki prodori vode uslijed sudara ili nasukavanja plovila, razne okolnosti dovode do toga toga da voda na neki način u manjoj mjeri ipak ulazi u trup, a stakloplastična plovila pritom nisu nikakav izuzetak. Stakloplastični laminat će s vremenom početi upijati vodu, odnosno u laminatu će se povećavati sadržaj vode što sve dalje može dovesti do razgradnje laminata u manjem ili većem obimu. Kao jedna od vrsta razgradnje dobro je poznata osmoza stakloplastičnih plovila. Osmoza se definira kao prolaz otopine niže koncentracije kroz polupropusnu membranu s ciljem izjednačavanja s otopinom više koncentracije. Kod stakloplastičnih plovila polupropusnu membranu predstavlja zaštitno-ukrasni sloj (engl. «gelcoat»), a otopine različitih koncentracija su, s jedne strane voda, a s druge strane uglavnom kisele otopine unutar stakloplastičnog laminata.

Zbog svega toga važno je poznavati sadržaj vode odnosno vlagu u trupu stakloplastičnog plovila, posebno u slučajevima kad se razmatra preventivna zaštita od osmoze ili pa ... (više u tiskanom i CD izdanju)