Mjerenje tlaka i temperature motora

BN 197
| 29.1.2018 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Davač tlaka ulja i davač temperature motora rade na principu promjene električnog otpora. Proporcionalno promjeni otpora mijenja se i napon. Promjenu napona registrira pokazivač – instrument koji je u osnovi voltmetar, digitalni ili analogni, s odgovarajuće podijeljenom skalom

U seriji tekstova o elektrici i instalacijama na brodu dosad smo obradili neke osnove tehnike izrade instalacija, spajanje, izbor odgovarajućih presjeka, osigurača i još neke od osnovnih stvari koje bi ipak trebalo znati prije nego li se sami upustite u izradu ili doradu električne instalacije na brodu.

Bez obzira na to popravljate li neki kvar ili ugrađujete novu električnu opremu pravila su uvijek ista. Ono što je uglavnom isto na svakom motornom brodu je elektrika vezana na i oko motora. O alternatoru smo već pisali u više navrata, također i o elektropokretaču odnosno anlaseru, a pisali smo ponešto i o davačima koji signaliziraju što se događa s motorom. Radi se o davačima tlaka i temperature motora.

Ova dva bitna podatka mogu značiti razliku između smrti ili života vašega motora, stoga je vrlo važno da u svakom trenutku znate što se s njima događa.

... (više u tiskanom i CD izdanju)