Mjerenje pritiska i temperature na motoru

BN 169
| 1.10.2015 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Ono što je zajedničko davaču pritiska i davaču temperature je to da oba rade na principu promjene otpora do kojega dolazi uslijed djelovanja pritiska ili temperature, a promjenom otpora naravno mijenja se i napon. Promjena napona potom pomiče kazaljku analognoga pokazivača ili mijenja prikaz na zaslonu digitalnog pokazivača Motori bez obzira na tip i veličinu nisu savršeni strojevi koji mogu raditi bez nadzora i kontrole. Uz mnogo drugih parametara koje treba pratiti, na dva osnovna podatka treba obratiti posebnu pažnju jer oni ukazuju na trenutno stanje motora i što se stvarno s njim zbiva u tom trenutku. Naravno to su tlak i temperatura. Možemo mjeriti još i broj okretaja, napon alternatora, na motor mogu biti dodani i mnogi indikatori i alarmi, ali svi oni daju nam samo dodatne informacije koje dopunjuju parametre tlaka i temperature. Sve ove informacije očitavamo na pokazivačima koji su montirani na komandnim pločama u kormilarnicama barki koje sve više počinju nalikovati komandnim pločama automobila. < ... (više u tiskanom i CD izdanju)