Ministarstvo podupire obrazovanje budućih pomoraca

| 26.4.2019 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Jere Friedrich


Ako želimo da naši budući pomorci steknu adekvatnu naobrazbu, i da budu konkurentni na svjetskom tržištu rada, moramo neprekidno ulagati u obrazovanje.

Obrazovanje pomoraca u Republici Hrvatskoj usklađeno je sa STCW konvencijom. To znači da naši pomorci po svršetku pomorske škole imaju sva znanja i kompetencije nužne za rad na tako zahtjevnom okruženju kao što je brod. Kako se radno okruženje neprekidno mijenja i usavršava, tako i obrazovni sustav mora pratiti stalne pomake. Upravo zbog toga možemo reći kako je obrazovanje pomoraca u Hrvatskoj zasigurno najfleksibilniji i najdinamičniji dio obrazovnoga sustava mladih. A da bi se udovoljilo svim tim zahtjevima potrebna su vrlo velika sredstva. Upravo zato Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dodijelilo je 3 milijuna kuna bespovratnih sredstva za nabavu potpuno nove školske opreme pomorskih škola i njihovim usklađenjem sa STCW Konvencijom.

Prvi ugovor potpisan je s našom najstarijom pomorskom školom, onom u Bakru. Ukupna vrijednost Ugovora je 1.061.597,50 kuna, a njime bi se trebala osigurati sredstva za nabavu opreme koja će Pomorskoj školi u Bakru omogućiti izvođenje nastave sukladno zahtjevima međunarodne STCW Konvencije. Bakarska pomorska škola dobila je skoro trećinu sredstava budući da će ostatak novca biti preusmjeren na obnovu školskoga broda Vila Velebita II, kao jedinoga školskoga broda u sustavu srednjoškolskoga obrazovanja.

Financiranjem ovakvih i sličnih projekata Ministarstvo nastoji potaknuti ostvarivanje ciljeva iz Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine i to kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama, koje provode strukovne programe u sektoru pomorstva. Eto preporuke osmašima! Želite li se obrazovati u dinamičnom okruženju i steći diplomu koja vam jamči dobro plaćeno radno mjesto, tada ne tražite dalje od pomorske škole. Na raspolaganju su vam dubrovačka, splitska, šibenska, zadarska, lošinjska i maločas spomenuta bakarska!

...